Ειδήσεις

Ο Λύρατζης ζητά από τη ΔΕΥΑΞ: “Νέα απόφαση που να παρέχεται  έκπτωση επί του αντιτίμου του νερού που καταναλώνεται στα άτομα με αναπηρία”

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “ΝΕΑ ΞΑΝΘΗ” Πασχάλης Λύρατζης  ζητά να συζητηθεί  ως κατεπείγον το θέμα που έχει προκύψει με τη διαμαρτυρία του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Π.Ε. Ξάνθης προς τη ΔΕΥΑΞ που δεν   παρέχει έκπτωση επί του αντιτίμου του ύδατος που καταναλώνεται στα άτομα με αναπηρία με ποσοστό άνω του 80% καθώς και στα προστατευόμενα μέλη με το αυτό ποσοστό αναπηρίας, εισάγοντας αυθαίρετα εισοδηματικά κριτήρια.

Και η συζητηση του θεματος να γινει το συντομότερο, πριν εφαρμοστεί η υπ’ αριθ. 42/28-2-2022  απόφαση της ΔΕΥΑ Ξάνθης , η οποία εγκρίθηκε με την υπ’  83/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης.

ΠΡΟΣ

                                                                                ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                            κ. ΜΠΟΥΤΟ  ΙΩΑΝΝΗ

  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΘΕΜΑ

Το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Π.Ε. Ξάνθης, που εδρεύει στην Ξάνθη, όπως γνωρίζετε, έχει διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα προς τη Διοίκηση της ΔΕΥΑ Ξάνθης, διότι από τις αρχές του καλοκαιριού του έτους 2021 όπως αναφέρουν, παραβιάζεται η υπ’ αριθ. 31/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΞ (η οποία έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 93/25-4-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης) αρνούμενοι να τους παρέχουν έκπτωση επί του αντιτίμου του ύδατος που καταναλώνεται στα άτομα με αναπηρία με ποσοστό άνω του 80% καθώς και στα προστατευόμενα μέλη με το αυτό ποσοστό αναπηρίας, εισάγοντας αυθαίρετα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία όμως δεν προβλέπονται στην ανωτέρω απόφαση.

Παρόλες τις συνεχόμενες οχλήσεις τους τόσο στον Δήμαρχο Ξάνθης όσο και στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΞ δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση στο αίτημα τους.

Αντιθέτως η Διοίκηση της ΔΕΥΑ Ξάνθης εξέδωσε την υπ’ αριθ. 42/28-2-2022 απόφαση της (η οποία εγκρίθηκε με την υπ’    83/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης), με την οποία τροποποίησε την προηγούμενη ανωτέρω απόφαση της, εισάγοντας για πρώτη φορά εισοδηματικά κριτήρια επί των παρεχόμενων εκπτώσεων στα άτομα με αναπηρία με ποσοστό άνω του 85% καθώς και στα προστατευόμενα μέλη με το αυτό ποσοστό αναπηρίας.

Επειδή η ανωτέρω απόφαση της ΔΕΥΑ Ξάνθης είναι δυσμενέστερη για τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό άνω του 80% καθώς και για τις οικογένειες τους.

Επειδή οι συγκεκριμένες αποφάσεις αφορούν οικογένειες ατόμων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες .

Επειδή το ποσό για το οποίο ουσιαστικά  συζητούμε είναι μηδαμινό σε σχέση με  αναίτιες δαπάνες που κάνει η δημοτική αρχή.

Ζητώ να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον πριν εφαρμοστεί η υπ’ αριθ. 42/28-2-2022  απόφαση της ΔΕΥΑ Ξάνθης , η οποία εγκρίθηκε με την υπ’   83/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης.

Το σώμα να αποφασίσει ή όχι, ώστε να αποσταλεί στην Διοίκηση της ΔΕΥΑ Ξάνθης αίτημα για την έκδοση νέας απόφασης που να παρέχεται  έκπτωση επί του αντιτίμου του ύδατος που καταναλώνεται στα άτομα με αναπηρία με ποσοστό άνω του 80% καθώς και στα προστατευόμενα μέλη με το αυτό ποσοστό αναπηρίας χωρίς εισοδηματικά  και ανάκληση της παραπάνω δυσμενής απόφασης .

Σας επισυνάπτω και την επιστολή του συλλόγου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΞΑΝΘΗ

Ο  ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

 ΛΥΡΑΤΖΗΣ  ΠΑΣΧΑΛΗΣ

 

Αρ. Πρωτ:28

 

ΠΡΟΣ

Τις Δημοτικές Παρατάξεις

Δήμου Ξάνθης 

 

Του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Π.Ε. Ξάνθης, που εδρεύει στην Ξάνθη (οδός Πλατεία Διοικητηρίου αρ. 1Αισόγειο) και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 997656718 της Δ.Ο.Υ. Ξάνθης.

 

 

Όπως γνωρίζετε, έχουμε διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα προς τη Διοίκηση της ΔΕΥΑ Ξάνθης, διότι από τις αρχές του καλοκαιριού του έτους 2021 παραβιάζουν την υπ’ αριθ. 31/2017 απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου (η οποία έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 93/25-4-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης) αρνούμενοι να παρέχουν έκπτωση επί του αντιτίμου του ύδατος που καταναλώνεται στα άτομα με αναπηρία με ποσοστό άνω του 80% καθώς και στα προστατευόμενα μέλη με το αυτό ποσοστό αναπηρίας, εισάγοντας αυθαίρετα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία όμως δεν προβλέπονται στην ανωτέρω απόφαση.

Επικαλέστηκαν ως δικαιολογία μεταγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (την υπ’ αριθ. 294/7-11-2018) η οποία όμως αφορά άλλα τέλη εισπραττόμενα από το Δήμο και συγκεκριμένα δημοτικά τέλη (τέλος καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και τέλος ακίνητης περιουσίας).

Για το λόγο αυτό αναγκασθήκαμε να απευθυνθούμε στον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δ.Π. Θράκης κ. Χρήστο Δετσαρίδη στον οποίο και θέσαμε το ερώτημα αυτό, αν με τη μεταγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την οποία επικαλείται η ΔΕΥΑ Ξάνθης, καταργήθηκε – αντικαταστάθηκε η προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησής με την οποία παρασχέθηκε έκπτωση επί της κατανάλωσης ύδατος για τα άτομα με αναπηρία χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Ο ανωτέρω με την από 14 Φεβρουαρίου 2022 γνωμοδότηση του, γνωμοδότησε ότι ουδέποτε καταργήθηκε – αντικαταστάθηκε η προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ξάνθης με την νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης, ως εκ τούτου εξακολουθεί και ισχύει κανονικά.

Κατόπιν τούτου η Διοίκηση της ΔΕΥΑ Ξάνθης εξέδωσε την υπ’ αριθ. 42/28-2-2022 απόφαση της (η οποία εγκρίθηκε με την υπ’    83/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης), με την οποία τροποποίησε την προηγούμενη ανωτέρω απόφαση της, εισάγοντας για πρώτη φορά εισοδηματικά κριτήρια επί των παρεχόμενων εκπτώσεων στα άτομα με αναπηρία με ποσοστό άνω του 85% καθώς και στα προστατευόμενα μέλη με το αυτό ποσοστό αναπηρίας.

Επειδή η ανωτέρω απόφαση της ΔΕΥΑ Ξάνθης είναι δυσμενέστερη για τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό άνω του 80% καθώς και για τις οικογένειες τους, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

Ξάνθη 28 Μαρτίου 2022

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Η Πρόεδρος                                    Ο Γραμματέας

Κοτσάκη Δημητρούλα  Σακελλάρης Μέλανδρος

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button