Παραδοχή ΕΣΡ για την αντισυνταγματική λειτουργία των ραδιοφωνικών σταθμών. Η Αρχή με την απόφαση 36/2021 περί της μεταβίβασης της εταιρείας Ελληνικές Ραδιοφωνικές Επιχειρήσεις δέχεται πως «η συνεχιζόμενη λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών προσλαμβάνει, εξαιτίας της παρελεύσεως μεγάλου χρονικού διαστήματος από την ισχύ του άρθρου 53 του ν. 2778/1999, αντισυνταγματικό χαρακτήρα (πρβλ. ΣτΕ 3515/2013)».

Για να αρθεί αυτό το ΕΣΡ δεν έχει προκηρύξει όλο το προηγούμενο διάστημα ραδιοφωνικές άδειες, ούτε εφάρμοσε τον ν. 4512/2018 για τις ψηφιακές, παρά μόνο, έπειτα από απόφαση του υφυπουργού Θεόδωρου Λιβάνιου, συγκρότησε Ομάδα Ραδιοφωνίας για να συνταχθεί νέος χάρτης –συνεπώς να επιβαρυνθεί εκ νέου το Δημόσιο– και νέα νομοθεσία. Η απόφαση του ΕΣΡ ορίζει πως το καθεστώς αυτό –της προσωρινής εκπομπής ως τις 30 Ιουνίου 2023– «δεν οδηγεί σε απαγόρευση της μεταβίβασης λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών, ούτε βεβαίως σε ερμηνεία ότι επιτρέπεται η λειτουργία χωρίς οποιονδήποτε έλεγχο».