Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών ν. Ξάνθης ενημερώνει τα μέλη του ότι κατόπιν απόφασης της Ανωτάτης Πανελλήνιας ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών αποφασίστηκε η αναβολή επί ενός έτους της διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη των Διοικητικών Συμβουλίων στους ΣΕΑΝ όλης της χώρας λόγω της πανδημίας του COVID-19 και η παράταση ισχύος της θητείας τους.

Η απόφαση έχει αποσταλεί προς ενημέρωση στο Υπουργείο Άμυνας.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Σπυριδόπουλος
Ο Γ. Γραμματέας
Δημήτρης Δημητριάδης