Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020, η πρόεδρος της ειδικής μόνιμης επιτροπής περιφερειών και βουλευτής Ν. Μαγνησίας κ. Ζέττα Μ. Μακρή έσπευσε να στηρίξει, στην Βουλή, για μία ακόμη φορά, διά κοινοβουλευτικής της αναφοράς, τα αιτήματα του Συνδέσμου Ημερήσιου Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ).

Συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ), με το υπόμνημά του, ζητεί την έναρξη θεσμικού διαλόγου για την ρύθμιση κάθε εκκρεμότητας, με σκοπό την υποστήριξη των επιχειρήσεων περιφερειακού Τύπου προκειμένου να αναβαθμισθεί ο δημόσιος διάλογος και η  μαζική επικοινωνία στην περιφέρεια.

Ο ως άνω στόχος μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ικανοποίησης τριών βασικών αξόνων:  α) της επ’ αόριστον παράτασης της υποχρέωσης των δημόσιων Φορέων να δημοσιεύουν στον Τύπο ανακοινώσεις, προκηρύξεις και καταχωρίσεις, η οποία τερματίζεται στις 31/12/2020, β) της ισοσκέλισης, με τους πόρους του πολυετούς προγράμματος ενίσχυσης των επιχειρήσεων Τύπου, διά της επιδότησης της εργασίας – το οποίο καταργήθηκε και ουδέποτε αντικαταστάθηκε – της υποχρέωσης της καταβολής, από τις επιχειρήσεις περιφερειακού Τύπου, του 2% επί του τζίρου τους υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ. Επίσης, εκτός της σύνταξης και εφαρμογής του προγράμματος ενίσχυσης, ζητείται και η έκτακτη και ειδική ρύθμιση των οφειλών στον ΕΔΟΕΑΠ με τακτοποίηση τουλάχιστον 120 δόσεων και γ) της συγκρότησης νέου, σύγχρονου και ενιαίου Μητρώου ενημερωτικών ΜΜΕ στην γενική γραμματεία επικοινωνίας και ενημέρωσης, το οποίο να αφορά είτε σε έντυπα, ανεξαρτήτως περιοδικότητας, είτε σε ενημερωτικές ιστοσελίδες, με κριτήρια την απασχόληση, την αναγνωσιμότητα και την ιστορικότητά τους. Η αναφορά στο συγκεκριμένο μητρώο θα είναι επιβεβλημένη είτε για πρόγραμμα ενίσχυσης,  είτε για το δικαίωμα στις καταχωρήσεις, είτε, ακόμη,  και για τους δικαιούχους οποιασδήποτε κρατικής διαφήμισης.

Τα, απολύτως, αιτιολογημένα και εύλογα αυτά αιτήματα του ΣΗΠΕ, για την ενίσχυσή του, υποστηρίζει, θερμά, η κ. Μακρή με αυτή την κοινοβουλευτική της παρέμβαση.