Ύστερα από την διευθέτηση θεμάτων που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού κα-θαριότητας και την ενίσχυση του φυλακτικού προσωπικού, το αρχαιολογικό μουσείο των Αβδήρων από την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020, ανοίγει ξανά την αγκαλιά του για τους επισκέπτες.

Το ωράριο λειτουργίας είναι 9:00-16:00, καθημερινά, εκτός Τρίτης.

Η λειτουργία γίνεται βάσει σχετικού πρωτοκόλλου, στο πλαίσιο του οποίου προ-βλέπεται, μεταξύ άλλων:
• Ανώτατος αριθμός ταυτόχρονης παρουσίας επισκεπτών: 20 άτομα.
• Επιθυμητός αριθμός ομάδων ξενάγησης: 10 άτομα.
• Χρήση μέσων ατομικής προστασίας, αντισηψία χεριών, τρόπος έκδοσης εισι-τηρίων.
• Ενημέρωση επισκεπτών με δίγλωσση πινακίδα πρωτοκόλλου και διανομή δίγλωσσου εντύπου οδηγιών.
• Μέριμνα προσέλευσης και αποχώρησης από διαφορετική θύρα, σήμανση για τήρηση αποστάσεων, όροι χρήσης ανελκυστήρα.
• Συνεχής καθαρισμός και τακτικές απολυμάνσεις υποδομών.
• Επίσκεψη ΑΜΕΑ κατόπιν ραντεβού.
• Συνεργασία ξεναγών με τους αρχαιοφύλακες.
Δράσεις καλωσορίσματος επισκεπτών
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης για να γιορτάσει την επαναλειτουργία του μουσεί-ου, να καλωσορίσει τους επισκέπτες, να θυμίσει ότι διανύουμε το «Έτος Μουσείου Αβδήρων» και να δώσει το στίγμα της νέας πραγματικότητας σχεδίασε τις ακόλου-θες δράσεις που θα πραγματοποιηθούν από την Προϊσταμένη κ. Κωνσταντίνα Καλ-λιντζή:

• Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020, ώρες 10.00-11.00 και 12.00-13.00
Γνωριμία με το μουσείο. Περιήγηση σε όλες τις εκθεσιακές ενότητες.
• Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020, ώρα 11.00-12.00
«Στοχευμένη» ξενάγηση. Θα επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένα εκθέματα, τα οποία θα ενταχθούν στο ιστορικό και κοινωνικό τους πλαίσιο.
• Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020, ώρα 11.00-12.00
«Αντίστροφη» ξενάγηση. Στη δράση αυτή τον πρώτο ρόλο θα τον έχουν οι επισκέπτες. Αυτοί θα θέσουν ερωτήματα και προβληματισμούς για τις διά-φορες ενότητες ή μεμονωμένα αντικείμενα του μουσείου και η κ. Καλλιντζή θα συζητήσει μαζί τους και θα τους καθοδηγήσει στο να βρουν απάντηση.

Η κάθε ομάδα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό των 10 ατόμων. Για τον λόγο αυτόν θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Παρακαλούμε, δηλώστε την πρόθεσή σας στους αρχαιοφύλακες. Η χρήση μάσκας και η τήρηση όλων των κανόνων του πρω-τοκόλλου είναι υποχρεωτική.

Επικοινωνία:
e–mail: efaxan@culture.gr, τηλέφωνο συνεννόησης: 2541051003, τηλεομοιοτυπία: 2541051783.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης
Κωνσταντίνα Καλλιντζή