Η ωτοπλαστική επέμβαση είναι μια αισθητική χειρουργική επέμβαση που έχει ως στόχο την βελτίωση της όψης των αυτιών. Ποικίλες τραυματικές ή συγγενείς ανωμαλίες της όψης του αυτιού βρίσκουν λύση στην ωτοπλαστική. Με πιο συχνό πρόβλημα στην εμφάνιση των αυτιών να είναι τα πεταχτά αυτιά – αφεστώτα ώτα-, ολοένα και περισσότεροι είναι οι ασθενείς που επιθυμούν να καταφύγουν σε αυτού του είδους την επέμβαση στοχεύοντας σε ένα φυσικό αποτέλεσμα με τα αυτιά τους να αποκτούν το κατάλληλο μέγεθος και σχήμα.

Οι ασθενείς μπορούν να υποβληθούν σε αυτή την επέμβαση σε οποιαδήποτε ηλικία το επιθυμούν. Μοναδική προϋπόθεση είναι να έχουν να αναπτυχθεί πλήρως τα αυτιά, κάτι το οποίο συμβαίνει στην ηλικία των τεσσάρων με πέντε ετών.

Ωστόσο,για ψυχολογικούς κυρίως λόγους,η ιδανικότερη ηλικία στα μικρά παιδιά ενδέχεται να είναι αυτή των 6 ετών, προκειμένου αυτά να μην έρθουν αντιμέτωπα με περιστατικά bullying στη σχολική τους ζωή. Η εμφάνιση είναι σημαντική και σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες που τα παιδιά κοινωνικοποιούνται, αποκτούν φίλους και μια θέση στην κοινωνία του σχολείου. Γι’ αυτόν τον λόγο και η επέμβαση ωτοπλαστικής είναι μια από τις πιο διαδεδομένες αισθητικές επεμβάσεις σε παιδιά .

Επιπλέον, πολλοί είναι και οι ενήλικοι άντρες αλλά και γυναίκες που απευθύνονται στον ειδικό ιατρό με στόχο ένα αισθητικό αποτέλεσμα που τους ικανοποιεί και δεν τους κάνει να νιώθουν άβολα. Ένας τραυματισμός ή μια εκ γενετής δυσπλασία στα αυτιά οδηγεί πλέον συχνά τους ενηλίκους στην διόρθωσή τους. Ως εκ τούτου,η ωτοπλαστική έχει την δική της θέση στην πλαστική χειρουργική συμβάλλοντας σημαντικά στην βελτίωση της εμφάνισης ενός προσώπου.

Γενικά,η ωτοπλαστική είναι μια ανώδυνη επέμβαση που δεν ταλαιπωρεί τους ασθενείς ούτε πριν, ούτε κατά τη διάρκεια αλλά ούτε και κατόπιν αυτής. Σε πολλές περιπτώσεις η αναισθησία είναι τοπική,η χρήση παυσίπονων συνήθως μη απαραίτητη ενώ οι ασθενείς δεν χρειάζεται καν να διακυκτερεύσουν στην κλινική. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνεισφέρουν στην απόφαση των ασθενών να υποβληθούν στην ωτοπλαστική χωρίς κανέναν φόβο ή δισταγμό.

Η ωραία και αρμονική εμφάνιση ενός προσώπου είναι επιδίωξη των περισσότερων ανθρώπων αφού με την σειρά της οδηγεί στη τόνωση της αυτοπεποίθησης και στη συνολικά ανανεωμένη διάθεση. Η θετική αυτή επίδραση στην ψυχολογική κατάσταση των πασχόντων είναι μείζονος σημασίας και  οι ασθενείς θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τη δυνατότητα που τους δίνεται μέσω της ωτοπλαστικής να βελτιώσουν την όψη του προσώπου τους και να νιώσουν ασφαλείς τόσο με την εμφάνισή τους όσο και με τον εαυτό τους.