Κατά το χρονικό διάστημα από 11 έως 13 Ιουνίου 2019, ο Γενικός
Επιθεωρητής Στρατού (ΓΕΠΣ) Αντιστράτηγος Αντώνιος Νομικός,
πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Περιοχή Ευθύνης του Δ΄ Σώματος
Στρατού (Δ΄ ΣΣ).

Ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, συνοδευόμενος από τον Διοικητή του Δ΄
ΣΣ, Αντιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση, επισκέφθηκε Σχηματισμούς στην
περιοχή Ξάνθης – Κομοτηνής.

Διαπιστώθηκε ο υψηλός βαθμός ετοιμότητας, η λειτουργικότητα των μέσων
και το εξαιρετικό ηθικό του προσωπικού που υπηρετεί στις Μονάδες του
Δ΄ΣΣ.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΣ