Ο συνδυασμός “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ” στον Τόπειρο γνωστοποιεί ακόμη 28 υποψήφιους:

1. Αγγελάκης Δηµήτριος Του Μάρκου Στρατιωτικός
2. Αλή Εµρέ Του Μουµίν Αγρότης
3. Αλή Οσµάν Ογλού Σουνάι Του Κεµάλ Ηλεκτρολόγος
4. Γιακουµπίδου Παλίνα Του Ιορδάνη Οικιακά
5. Γιαννηλίδου Αναστασία Του Ελευθέριου Ι. Υπάλληλος
6. Γιοβαννοπούλου Αρχοντούλα Του Τριαντάφυλλου Ι. Υπάλληλος
7. Γκένου Μαρία Του Κυριάκου Οικιακά
8. Θεοδωρακάκη Ειρήνη Του Δημητρίου Δικηγόρος
9. Ιδρίς Ογλού Ορχάν Του Ιδρίσογλου Ι. Υπάλληλος
10. Καλλίδου Άννα Του Νικολάου Καθηγήτρια
11. Καραποστόλη Μαρία Του Θεοδώρου Ι. Υπάλληλος
12. Κοντόλιας Δηµήτριος Του Ευαγγέλου Ι. Υπάλληλος
13. Λαζάρου Μαρία Του Αντωνίου Οικιακά
14. Λαφτσή Ιωάννα Του Βασιλείου Δηµ. Υπάλληλος
15. Μανδέλου Θάλεια Του Αντωνίου Οικιακά
16. Μεµέτ Ογλού Αιφέλ Του Σουκρή Ι. Υπάλληλος
17. Μωησίδου Ελεονώρα Του Σότα Ελ. Επαγγελματίας
18. Ντατίδης Κωνστανίνος Το Θεοχάρη Ι. Υπάλληλος
19. Παπαδόπουλου Περσεφόνη Του Φωτίου Οικιακά
20. Παρούσης Ιωάννης Του Χρήστου Ι. Υπάλληλος
21. Ραµαδάν Σαλήχ Του Σαλιέ Οικιακά
22. Ρετζέπ Ογλού Οζλέµ Του Ρετζέπ Ελ. Επαγγελµατίας
23. Σιακήρ Ογλού Ριτβάν Του Σιακήρ Ι. Υπάλληλος
24. Συσαµπέρης Αθανάσιος Του Νεοκλή Ι. Υπάλληλος / Αντίπρόεδρος
Εργατικού Κέντρου
25. Σελεµή Ογλού Ταϊφούν Του Σελαµή Ελ. Επαγγελµατίας
26. Τανιµανίδου Μαρία Του Γεωργίου Ι. Υπάλληλος
27. Φωταρίδου Γιαννούλα Του Παναγιώτη Οικιακά
28. Χαραλαµπίδης Βασίλειος Του Κωνσταντίνου Δικηγόρος / Δηµοτικός Σύµβουλος