Με απόφαση τουΠεριφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. ΧρήστουΜέτιου, νέος Εκτελεστικός Γραμματέας της ΠΑΜΘ ορίζεται ο κ. Παύλος Δαμιανίδης, χημικός, πρώηνΑντιπεριφερειάρχης Ροδόπης.

Από το Γραφείο Ενημέρωσης Περιφερειάρχη

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης