Κάθε επένδυση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μία κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση και ένα βήμα προς την κλιματική ουδετερότητα.

Βασικό εργαλείο για ένα βιώσιμο μέλλον αποτελεί ο συνδυασμός της Αιολικής Ενέργειας με τις υπόλοιπες ανανεώσιμες πηγές, την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας. Οι επενδύσεις στις Α.Π.Ε. αποτελούν πλέον παγκόσμια τάση. Κάθε χώρα εκμεταλλεύεται τον άνεμο, τον ήλιο, το νερό, τη βιομάζα και τη γεωθερμία ανάλογα με τα γεωγραφικά της χαρακτηριστικά και επενδύει παράλληλα σε αυτές τις μορφές ενέργειας αποσκοπώντας σε ένα βιώσιμο και οικονομικό μέλλον.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δανία, και η Ουρουγουάη κατέχουν ηγετικές θέσεις στην συνδυαστική χρήση Αιολικής και Ηλιακής ενέργειας. Η Κένυα αντλεί το 50% του ηλεκτρισμού της από γεωθερμικές πηγές και διατηρεί το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο της Αφρικής με 365 ανεμογεννήτριες, την ανέγερση του οποίου μάλιστα εκτέλεσε ελληνική εξειδικευμένη εταιρεία την περίοδο 2016-2017. Η Κόστα Ρίκα παράγει πλέον το 95% του ηλεκτρισμού της συνδυάζοντας την Υδροηλεκτρική, την Ηλιακή, την Αιολική και Γεωθερμική Ενέργεια.

Η γεωγραφική ποικιλομορφία της Ελλάδας τοποθετεί τη χώρα μας σε μια μοναδική θέση ισχύος που μας προσφέρει τη δυνατότητα απομάκρυνσης από τους επιβλαβείς υδρογονάνθρακες μέσω της εκμετάλλευσης του φυσικού μας πλούτου. Η Ελλάδα μπορεί να εκμεταλλευτεί το πλούσιο αιολικό και ηλιακό δυναμικό της γεγονός που μπορεί να την καταστήσει ενεργειακά αυτόνομη και πράσινη χώρα. Επιπλέον, με την εξέλιξη της τεχνολογίας των πλωτών ανεμογεννητριών και τη μείωση του κόστους αυτών, το αιολικό δυναμικό του Αιγαίου, χερσαίο και θαλάσσιο, μπορεί πλέον να αξιοποιηθεί. Και βεβαίως με σαφώς μικρότερες και κυρίως απολύτως προβλέψιμες επιπτώσεις στο περιβάλλον, τον τουρισμό και τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Ο κλάδος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) ως ένας σχετικά ασφαλής κλάδος ελκύει παγκοσμίως νέους επενδυτές και μπορεί να αποτελέσει βασικό εργαλείο για ανάπτυξη και απασχόληση στη νέα εποχή μετά τον COVID-19.

Εσείς γνωρίζατε ότι…

  • Μια τυπική σύγχρονη ανεμογεννήτρια παράγει ενέργεια ίση με τις ηλεκτρικές ανάγκες περισσότερων από 1.500 μέσων νοικοκυριών.
  • Μια ανεμογεννήτρια έχει διάρκεια ζωής 20 με 25χρόνια και μετά μπορεί να ανακυκλωθεί κατά 90%.
  • Μια σύγχρονη ανεμογεννήτρια εξοικονομεί ετησίως τόσο CO2 όσο εκπέμπουν περισσότερα από 2.300 αυτοκίνητα.
  • Μια σύγχρονη ανεμογεννήτρια, εξοικονομεί τόση ποσότητα CO2, όση δεσμεύεται από 320.000 δέντρα
  • Συνολικά, η ενέργεια από τα αιολικά πάρκα που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα (4.114MW) αντιστοιχεί στην ηλεκτρική κατανάλωση 2.130.000 νοικοκυριών.
  • Τα αιολικά πάρκα υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τις εκτάσεις όπου επεμβαίνουν. Επιπλέον αναδασώνουν και άλλες εκτάσεις ή εκτελούν δασοτεχνικά έργα για την προστασία των δασών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της δασικής υπηρεσίας. Υπολογίζεται ότι μέχρι σήμερα έχουν αναδασωθεί ή έχουν εκτελεστεί δασοτεχνικά έργα που αντιστοιχούν σε πάνω από 24.000 στρέμματα δασών.
  • Για κάθε MW που εγκαθίσταται, η αιολική ενέργεια “φυτεύει” περίπου 270 δέντρα, τα οποία δεσμεύουν περίπου 4 τόνους CO2/έτος (ή εκτελεί ισοδύναμα δασοτεχνικά έργα)
  • Τα 4114MW που λειτουργούσαν το τέλος του 2020 στην Ελλάδα εξοικονομούν τόσες εκπομπές CO2 όσες εκπέμπουν το 63% των επιβατικών αυτοκινήτων που κυκλοφορούν .
  • Μια σύγχρονη και μεγαλύτερη σε μέγεθος ανεμογεννήτρια μπορεί να αντικαταστήσει περίπου 5 παλαιότερες ανεμογεννήτριες, εξοικονομώντας έτσι χώρο.

Πηγή : Νewsbomb.gr

Στέλιος Αρσενίου