Ἡ καθ΄ ἡμᾶς Ἱερά Μητρόπολη ἐκφράζει θερμές εὐχαριστίες πρός ὅλους τούς συμπολίτες μας γιά τή διαρκή καί ἀξιέπαινη προσφορά προϊόντων ἀπό τό ὑστέρημα τους στό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας, δεικνύοντας ἔμπρακτη ἀλληλεγγύη πρός τόν συνάνθρωπο, γνήσια ἔκφραση τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης κατά τόν λόγο τοῦ Κυρίου «…ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε». 

Θερμές εὐχαριστίες ἀπευθύνονται στούς ὑπευθύνους τῶν καταστημάτων ὑπεραγορῶν τῆς πόλεώς μας γιά τήν στήριξη τῆς προσπάθειας αὐτῆς καί τήν διάθεση τοῦ ἀπαραίτητου χώρου ἐντός τῶν καταστημάτων γιά τή συλλογή τῶν τροφίμων.

Ξεχωριστή μνεία καί ευχαριστίες στό Δήμαρχο καί τούς ὑπευθύνους τοῦ Δήμου γιά τήν ἀγαστή συνεργασία καί τήν σημαντική ἐνίσχυση σέ τρόφιμα.  

Ἡ προσφορά ὅλων, τῶν πολιτῶν, τῶν καταστημάτων, τῆς δημοτικῆς ἀρχῆς, ἡ ὁποία τό παρελθόν ἔτος προσέγγισε τούς τέσσερις (4) τόνους, εἶναι πολλαπλῶς σημαντικότερη στίς πρωτόγνωρες συνθήκες πού διανύουμε, ἐνισχύει τό αἴσθημα αλληλεγγύης καί τή συνοχή τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ καί στηρίζει τήν ποιμαντική προσπάθεια τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας πρός ἐνίσχυση ὅλων τῶν δοκιμαζομένων ἀδελφῶν  μας.

Εὐχόμαστε τήν συνέχιση τοῦ καλοῦ ἀγώνα τῆς προσφορᾶς πρός κάθε πάσχοντα συνάνθρωπό μας. 

Καλή καί εὐλογημένη Χρονιά.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ