Την επόμενη εβδομάδα θα δημοπρατηθούν τα πρώτα έργα του 5ετούς αναπτυξιακού πλάνου της ΔΕΔΑ, σηματοδοτώντας την έναρξη του μεγαλύτερου ίσως project επέκτασης δικτύου αερίου από την εποχή που η ΔΕΠΑ δημιούργησε το βασικό δίκτυο αγωγών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Energypress το βασικό χρονοδιάγραμμα του σχεδιασμού της ΔΕΔΑ προβλέπει τα εξής:

Την επόμενη εβδομάδα θα δημοπρατηθούν τα έργα για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σε ό,τι αφορά τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδος, οι οποίες ανήκουν στην ίδια κατηγορία με την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η ΔΕΔΑ έχει παραδώσει στις Διαχειριστικές Αρχές της Περιφέρειας τα τεύχη δημοπράτησης, τα οποία έχουν ελεγχθεί και από το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΕΥΘΥ). Συνεπώς αναμένεται να ξεκινήσουν οι Περιφέρειες τη διαδικασία της δημοπράτησης (διαβούλευση των τευχών κ.λπ.).

Ως γνωστόν οι τρεις αυτές Περιφέρειες βρίσκονται πιο μπροστά στον προγραμματισμό της ΔΕΔΑ, καθώς είναι ενταγμένες στο ΕΣΠΑ και σύντομα, όπως προαναφέρθηκε, θα υπάρχουν ανάδοχοι για τα έργα.