Το 2010.
Εγγεγραμμένοι 50.502.
Ψήφισαν: στο 1ο γύρο 28.098 (55,64%) και στο 2ο γύρο 22.031 (43,62%).
Ο Μ.Στυλανίδης εκλέχτηκε δήμαρχος με 10.137 ψήφους έναντι 10.050 του Χ.Πούλιου (διαφορά 87 ψήφοι). Ποσοστό 8,37% όσων ψήφισαν στο 2ο γύρο, δηλαδή 1.844 ψηφοφόροι, επέλεξαν λευκό ή άκυρο ψηφοδέλτιο.
Το 2014.
Εγγεγραμμένοι 51.665.
Ψήφισαν: στο 1ο γύρο 28.039 (54,27%) και στο 2ο γύρο 26.339 (50,98%).
Ο Χ.Δημαρχόπουλος εκλέχτηκε δήμαρχος με 11.608 ψήφους έναντι 11.090 του Χ.Πούλιου (διαφορά 518 ψήφοι). Ποσοστό 13,82% όσων ψήφισαν στο 2ο γύρο, δηλαδή 3.641 ψηφοφόροι, επέλεξαν λευκό ή άκυρο ψηφοδέλτιο.

Καλή λοιπόν η κριτική, ακόμα καλύτερη η συμμετοχή και φυσικά η επιλογή.

Τα στοιχεία από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών