Τα πληρώματα, πέτυχαν άριστα αποτελέσματα, χάρις στη σκληρή εκπαίδευση
που προηγήθηκε στον εξομοιωτή αρμάτων LEO2HEL.

Εκτελέστηκαν ημερήσιες και νυχτερινές βολές, κατά κινητών και αιφνιδίως
εμφανιζόμενων στόχων, καλύπτοντας όλα τα σενάρια πιθανών απειλών στο
πεδίο μάχης.

Επιτυγχάνουμε την αποτροπή, εισάγοντας καθημερινά τη μάχη στην
εκπαίδευση!

Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ