Συνάντηση βιομηχάνων της Θράκης με τον Αλογοσκούφη

Ο Σύνδεσμος Βιοτεχνών – Βιομηχάνων Ν. Ξάνθης, μαζί με τους αντίστοιχους και των άλλων Νομών της ΘΡΑΚΗΣ, συμμετείχε σε κλειστή σύσκεψη, που έγινε στη Θεσσαλονίκη, με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κο Γιώργο Αλογοσκούφη.

Ο Σύνδεσμος Βιοτεχνών – Βιομηχάνων Ν. Ξάνθης, μαζί με τους αντίστοιχους και των άλλων Νομών της ΘΡΑΚΗΣ, συμμετείχε σε κλειστή σύσκεψη, που έγινε στη Θεσσαλονίκη, με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κο Γιώργο Αλογοσκούφη.


Η κλειστή αυτή σύσκεψη έγινε στα πλαίσια αντίστοιχης (ανοικτής) εκδήλωσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.


Το κλίμα της συνάντησης ήταν καλό. Αναπτύχθηκαν εκατέρωθεν απόψεις για θέματα που αφορούν την περιοχή μας και του επιδώσαμε σχετικό Υπόμνημα, στο οποίο δεσμεύτηκε να μας απαντήσει, αφού πρώτα το μελετήσουν και το επεξεργασθούν τα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου του.


Στα πλαίσια της προετοιμασίας μας, ως Σύνδεσμοι Β.Β.ΘΡΑΚΗΣ, για την σχετική συνάντηση και με δική μας πρωτοβουλία, έγινε μια προσπάθεια διερεύνησης της δυνατότητας, κοινής παρουσίας των θεμάτων  που αφορούν ολόκληρη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.


Η προσπάθεια αυτή θα συνεχισθεί, αφού όλοι οι Σύνδεσμοι της Περιφέρειάς μας, αναγνωρίζουμε πως οι διασπασμένες και αποσπασματικές θέσεις είναι πλέον περιττή και επιζήμια πολυτέλεια για την επίλυση των προβλημάτων της Βιοτεχνίας και Βιομηχανίας της ευρύτερης Περιοχής μας.


                                                                    


Το υπόμνημα που οι Σύνδεσμοι της Θράκης ενεχειρίασαν στον κο Υπουργό είναι το ακόλουθο. 


ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ


& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ


ΕΒΡΟΥ: 11Ο χλμ.


Αλεξ/πολης-συνόρων,τηλ.25510-51285


ΡΟΔΟΠΗΣ: ΒΙΟ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ,


τηλ.2530-98215


ΞΑΝΘΗΣ: ΒΙΟ.ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ, τηλ. 2541077941


 Θεσσαλονίκη,  01/02/2008


ΠΡΟΣ ΤΟΝ


κο Γεώργιο Αλογοσκούφη


Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών


ΑΘΗΝΑ


Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α


Κύριε Υπουργέ


Με την ευκαιρία της παρουσίας εδώ στην Θεσ/νίκη και έχοντας ως δεδομένη την ευαισθησία σας και το ενδιαφέρον σας, τόσο γενικά για τις επιχειρήσεις, όσο και για την περιοχή μας ειδικότερα, ζητούμε με το υπόμνημά μας αυτό, την στήριξη των επιχειρήσεων της Περιοχής και μέσα απ’ αυτές την στήριξη ολόκληρης της Περιοχής.


 Οι λόγοι που επικαλούμαστε γι’ αυτό επιγραμματικά είναι:


* Το ΑΕΠ της, την κατατάσσει, στην προτελευταία θέση  μεταξύ των Ελληνικών Συνακόλουθα και από τις τελευταίες στην Ε.Ε.


Οι κλάδοι που εισφέρουν στη δημιουργία του, δεν φαίνεται πως έχουν μόνιμα χαρακτηριστικά. (Κ.Α.Π. – Μειωμένη ανταγωνιστικότητα της παραγωγικής της βάσης σε σχέση με όμορες χώρες κ.λ.π)


Μολονότι υπάρχουν μερικές (σχετικά λίγες), έντονα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις (ΑLUMIL, SUNLAIT, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, HELESI κ.λ.π.),υπάρχει παράλληλα αίσθηση και συμπτώματα αποβιομηχάνισης.


* Η ελκυστικότητά της, στην προσέλκυση νέου επενδυτικού ενδιαφέροντος φαίνεται πως είναι “ξεθωριασμένη”.


Ως εκ τούτου δεν παρουσιάζεται ενδιαφέρον για επενδύσεις με αυξημένο “ειδικό βάρος”, που θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά.


Θα βελτίωναν την ελκυστικότητά της μέτρα της αρμοδιότητάς σας, όπως:


Ενίσχυση της Βιωσιμότητας των ήδη λειτουργουσών επιχειρήσεων (για να μπορούμε να προπαγανδίζουμε την προσέλκυση Νέων), και αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσα:


1. Από την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Επενδυτικού Νόμου (επιτροπές αξιολόγησης και υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων).


2. Από την συστηματική, έγκαιρη και επαρκή χρηματοδότηση και την συνακόλουθη αντίστοιχη εκταμίευση προς τους δικαιούχους, των θεσμοθετημένων και ώριμων υποχρεώσεων της Πολιτείας προς τις δικαιούχες Επιχειρήσεις (Δημόσια Δαπάνη των επενδυτικών σχεδίων- Επιστροφές Φ.Π.Α – Επιδότηση κόστους εργασίας κ.λ.π.)


3. Μείωση του κόστους του χρήματος, μέσα από την επιδότηση του επιτοκίου στα Κεφάλαια Κίνησης.


4. Προτροπή προς τη Διοίκηση να εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα την αδειοδότηση των επενδυτικών σχεδίων.


5. Μείωση του Φορολογικού Συντελεστή στο 10% (κλείσιμο της ψαλίδας με τις όμορες χώρες).


6. Ενίσχυση του Ποιοτικού στοιχείου στο Ανθρώπινο στελεχιακό δυναμικό της περιοχής με την μείωση του κόστους απασχόλησης των Νέων επιστημόνων σ?αυτή. (π.χ. αφαίρεση του μη Μισθολογικού Κόστους)


7. Έκπτωση από τον φόρο το 100% των δαπανών για την εφαρμοσμένη έρευνα από τις επιχειρήσεις της περιοχής


H υποβοήθηση της περιοχής μας, μέσω της μείωσης των λειτουργικών δαπανών των επιχειρήσεών της (κόστος εργασίας – κόστος χρήματος – μείωση φορολογικών συντελεστών κ.τ.λ.), θα μπορούσε να κλιμακώνεται ανάλογα με την απόσταση από τα καθιερωμένα εθνικά κέντρα κατανάλωσης (τα ελάχιστα στον Nομό Καβάλας τα μέγιστα στον Βόρειο Έβρο).


Κύριε Υπουργέ


Ελπίζουμε πως μας κατανοείτε και θα αντιμετωπίσετε θετικά τα όσα παραπάνω σας εκθέτουμε


Σε μια περίοδο μετάβασης, της περιοχής, στα Νέα έντονα ανταγωνιστικά δεδομένα όπως αυτά διαμορφώνονται στις όμορες χώρες, εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε την έμπρακτη στήριξη της Πολιτείας.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button