ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς: Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

   κ. Γεωργαντά Γεώργιο

 Θέμα: Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ξάνθης η «Ένωση» προειδοποιεί για τα σημαντικά προβλήματα που αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι καλλιεργητές καπνού της Π.Ε. Ξάνθης.

 Κύριε Υπουργέ,

Σας υποβάλλω την επιστολή του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξάνθης η «Ένωση» σύμφωνα με την οποία η νεκρωτική ίωση του καπνού (TSWV) απειλεί την απόδοση των καλλιεργειών καπνού αλλά και την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος με άμεσο αντίκτυπο στο εισόδημα των παραγωγών – μελών της Ο.Π.Α.Κ. – Α.Σ. Ξάνθης για τους οποίους, σχεδόν στο σύνολό τους, ο καπνός αποτελεί μονοκαλλιέργεια. Οι καλλιεργητές ζητούν να ληφθούν έγκαιρα μέτρα για την προστασία του οικογενειακού τους εισοδήματος και κατ’ επέκταση μέτρα προστασίας της τοπικής κοινωνίας.

Παρακαλείσθε για τις δικές σας ενέργειες προκειμένου να στηριχθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά το οικογενειακό εισόδημα των καλλιεργητών καπνού στην Π.Ε. Ξάνθης.

Ο αναφέρων Βουλευτής

Μπουρχάν Μπαράν

Επιστολή Αγροτικού Συναιτερισμού Ξάνθης – Η Ένωση 18-8-2022