Την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 & ώρα 19:00 το 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ν. Ξάνθης (Δημοκρίτου 27)    διοργανώνει εκδήλωση διάχυσης του Σχεδίου Δράσης με τίτλο «Ομορφιά & Υγεία σε Συν-εργασία».

Το Σχέδιο Δράσης υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων   Δράσης» του έργου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.