Από την 1η Φεβρουαρίου έως και την 30η Ιουνίου γίνονται οι ενημερώσεις γονέων και εγγραφές μαθητών.
Αναλύονται: η λειτουργία, οι δυνατότητες, οι προοπτικές, οι επιτυχίες, τα προγράμματα και οι ευκαιρίες που προσφέρονται σε όλες τις βαθμίδες των σχολείων ΑΞΙΟΝ από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο.
Μετά τις ημερομηνίες αυτές θα εξετάζονται οι αιτήσεις εγγραφών μόνο αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
Με όλα τα μέτρα ασφάλειας, λόγω covid και με ιδιαίτερη χαρά θα υποδεχθούμε στο σχολείο και θα ενημερώσουμε πλήρως κάθε ενδιαφερόμενο ύστερα από επικοινωνία:
Τ: 2542081520 – 81130
Ε: info@axion.edu.gr
FB: Σχολεία ΑΞΙΟΝ