Σύμφωνα με την απόφαση του δημάρχου Ξάνθης, η οποία αναρτήθηκε και στη διαύγεια, προσλήφθηκε  η  Μούκανου Ελευθερίας του Νικολάου, ως Ειδικής Συνεργάτιδα – Δημοσιογράφος για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του σε θέματα Επικοινωνίας, Εξωστρέφειας και Δημοσιογραφικής Προβολής του Δήμου Ξάνθης και των εποπτευόμενων ΝΠ του Δήμου Ξάνθης.

Η ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά, για θέματα Επικοινωνίας, Εξωστρέφειας και Δημοσιογραφικής Προβολής του Δήμου Ξάνθης και των εποπτευόμενων ΝΠ του.