Ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας, μαζί με τους υπόλοιπους Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσαν αναφορά προς τον Υφυπουργό Εσωτερικών, κ. Λιβάνιο, σχετικά με την πρόταση του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε.) για τη σύσταση ενιαίου Μητρώου ενημερωτικών ΜΜΕ, με βάση την επιστολή του Συνδέσμου.

Χαρακτηριστικά οι Εκπρόσωποι του Συνδέσμου τονίζουν ότι παρόλο που πριν κάποια χρόνια νομοθετήθηκε η θέσπιση του ενιαίου Μητρώου, διάφορες αστοχίες κατά την εφαρμογή των κανόνων οδήγησαν στην ακύρωση της δυναμικής του. Όμως τώρα με κύριο γνώμονα τον εκσυγχρονισμό και τις νέες εφαρμογές στη μαζική επικοινωνία, σύμφωνα και με το ευρωπαϊκό και διεθνές υπόδειγμα, κρίνεται απαραίτητη η σύσταση Μητρώου.

Επιπλέον επισημαίνουν ότι το Μητρώο, μεταξύ άλλων, θα αποτελεί έναν αυτόνομο μηχανισμό, θεσμικά κατοχυρωμένο που παράγει δικαιώματα και υποχρεώσεις με σαφή εικόνα για τις δυνατότητες και τα δεδομένα των ΜΜΕ. Επίσης για την ένταξη, στο εν λόγω Μητρώο, είναι αναγκαίο να πληρούνται κριτήρια σε σχέση με την ανταπόκριση της αγοράς, την ιστορικότητα και την απασχόληση.

Παράλληλα αναφέρουν ότι για την εφαρμογή των κανόνων του Μητρώου είναι ανάγκη η θέσπιση Ανεξάρτητης Αρχής σε Εθνικό Επίπεδο, η οποία θα διαρθρώνεται ανά Περιφέρεια.

Οι Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής αναδεικνύοντας σταθερά την ανάγκη για τη διαφανή στήριξη των ΜΜΕ, και την ενίσχυση της πολυφωνίας και του πλουραλισμού, καλούν τον αρμόδιο Υφυπουργό να λάβει υπόψη του τα θέματα που παρατίθενται στην επιστολή του Σ.Η.Π.Ε. και ζητούν τη θετική του ανταπόκριση.

Στο κείμενο της αναφοράς αναφέρονται τα εξής: «Κύριε υπουργέ, ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε.) με την υπ’ αριθμό 113/08-05-2021 επιστολή του, σας καταθέτει την πρόταση για τη δημιουργία του «Ενιαίου Μητρώου Ενημερωτικών ΜΜΕ» παραθέτοντας τους λόγους που επιβάλλουν μια τέτοια επιλογή αλλά και τις προϋποθέσεις ώστε ατό να λειτουργήσει αποτελεσματικά.

Το Κίνημα Αλλαγής που έχει αναδείξει την ανάγκη για διαφανή στήριξη των ΜΜΕ, που θα ενισχύσει την πολυφωνία και τον πλουραλισμό, σας καταθέτει αναφορά για το συγκεκριμένο έγγραφο ζητώντας την θετική αντιμετώπιση τους, με απαντήσεις στα αιτήματα που τίθενται».