Ο πρωτογενής τομέας ανέκαθεν αποτελούσε ένα σημαντικό δομικό στοιχειό της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας, συνεισφέροντας όχι μόνο στην οικονομική δραστηριότητα αλλά και στην κοινωνική συνοχή. Δεν χωρά αμφιβολία ότι η σημασία του πρωτογενούς τομέα είναι πολλαπλάσια στην ελληνική ύπαιθρο και ιδιαίτερα στην Θράκη.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι επιτακτική ανάγκη να στηριχτεί ο αγροτικός κόσμος και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να οδηγηθούμε σταδιακά στη βέλτιστη πρωτογενής παραγωγή.

Προς αυτή την κατεύθυνση , η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη στιγμή ανάληψης της διακυβέρνησης της χώρας έμεινε πιστή στο πρόγραμμα της , στηρίζοντας έμπρακτα γεωργούς , κτηνοτρόφους και αλιείς αφού όπως πολλάκις έχει δηλώσει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο πρωτογενής τομέας κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας μας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και τα γνωστά ως Σχέδια Βελτίωσης τα οποία αποτελούν ένα ουσιαστικό εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.  Η αρχική πρόσκληση το 2017 ήταν 316 εκατομμύρια ευρώ και έφτασε με την υπερδέσμευση τον Σεπτέμβριο του 2019 στα 615 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο εφικτή την χρηματοδότηση από το συγκεκριμένο Μέτρο του 64% των αγροτών που έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα. Όσον αφορά την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Προϋπολογισμός  για τα Σχέδια Βελτίωσης από 28.826.000 ευρώ ανήλθε τελικώς στα 75.416.691 ευρώ .

Προφανώς το ζήτημα των επιλαχόντων απασχόλησε έντονα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όσο και εμένα προσωπικά . Δυστυχώς  τα 300 εκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται για την κάλυψη των επιλαχόντων δεν υπάρχουν καθώς το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης έχει κλείσει και οι πόροι έχουν εξαντληθεί ενώ την ίδια στιγμή οι συζητήσεις της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ με  τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές αρχές δεν κατέστησαν εφικτή την χρηματοδότηση των επιλαχόντων εξαιτίας του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τους κοινοτικούς πόρους.

Παρόλα αυτά , η ηγεσία του ΥΠΑΑΤ ήδη έχει δρομολογήσει νέα προκήρυξη για τη μεταβατική περίοδο 2021 – 2022 για Σχέδια Βελτίωσης, με ύψος προϋπολογισμού τουλάχιστον 250 εκατομμύρια ευρώ έτσι ώστε να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι αγρότες ενώ θα υπάρξει και νέα προκήρυξη το 2023 , εξαντλώντας κάθε δυνατότητα έτσι ώστε ο πρωτογενής τομέας να έχει μέλλον και μαζί του να συμπαρασύρει την ελληνική οικονομία και την ελληνική ύπαιθρο.

Ένα ακόμα πρωταρχικής σημασίας ζήτημα αναφορικά με τον πρωτογενή τομέα είναι η προστασία  της ελληνικής  παραγωγής  και η αποτροπή της νόθευσης των προϊόντων μας ,μέσω ελληνοποιήσεων. Η θωράκιση των ελληνικών προϊόντων αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα και για αυτό τον λόγο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω της  αναδιάρθρωσης των ελέγχων, της συνεργασίας με τις ελληνικές πρεσβευτικές αρχές και το Υπουργείο Οικονομικών στοχεύουν να εντείνουν τους ελέγχους σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Επιπρόσθετα , μέσω της ψηφιοποίησης του ελέγχου διακίνησης γάλακτος και της θεσμοθέτησης αποδόσεων τυροκόμησης απλώνεται ένα ακόμα δίχτυ ασφαλείας για τα ελληνικά προϊόντα. Η διενέργεια έκτακτων δειγματοληπτικών ελέγχων σε εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ αποτελεί ακόμα μια μέθοδο περαιτέρω αποτροπής πρακτικών που εκθέτουν τη χώρα και τα εμβληματικά προϊόντα της ενώ και η αυστηροποίηση των ποινών έχει ακριβώς τον ίδιο στόχο.

Η διαφύλαξη  της μοναδικότητας των ελληνικών προϊόντων και η προστασία των ελλήνων παραγωγών είναι δυο στοιχεία αδιαπραγμάτευτα και βρίσκονται στον πυρήνα των πολιτικών που εφαρμόζει η παρούσα Κυβέρνηση και η ηγεσία του ΥΠΑΑΤ.

Τέλος, ειδική μνεία πρέπει να γίνει στο νέο  Μέτρο  του ΠΑΑ 2014-2020, που αφορά τις Βιολογικές Καλλιέργειες και αποδεικνύει στην πράξη την στήριξη στα βιολογικά προϊόντα και τους βιοκαλλιεργητές. Η προκήρυξη του Μέτρου που αναμένεται να γίνει εντός του καλοκαιριού έχει προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ και οι δικαιούχοι αναμένεται να είναι περί τους 85.000. Με αυτόν τον τρόπο είναι φανερή η στόχευση για ενίσχυση των βιολογικών καλλιεργειών και κατ’ επέκταση των βιολογικών προϊόντων τα οποία αποτελούν μια νέα παγκόσμια τάση στην οποία η χωρά μας θα πρέπει να έχει πρωτεύοντα ρόλο έτσι ώστε  ο πρωτογενής τομέας να γίνει πιο βιώσιμος, πιο ανταγωνιστικός και πιο εξωστρεφής.  

Ο Βουλευτής Ξάνθης

Σπύρος  Τσιλιγγίρης