Κύριε δήμαρχε,

Επισκεφτήκαμε σήμερα, οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης και συζητήσαμε με πολίτες και Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων.

Διαπιστώσαμε, την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την περιοχή  και την πλήρη απαξίωση των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων και των Τοπικών Συμβουλίων.

Χαρακτηριστικό είναι και το πολύ σοβαρό γεγονός που μας καταγγέλθηκε και διαπιστώσαμε και οι ίδιοι στην Τοπική Κοινότητα Κομνηνών.

Κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο στη περιοχή των Κομνηνών, πλέον των άλλων παρεμβάσεων που είχαν συντελεστεί, είχε ικανοποιηθεί και το χρόνιο αίτημα των κτηνοτρόφων της περιοχής, με το έργο προμήθειας και τοποθέτησης σωληνώσεων δικτύου πολυπροπυλενίου 16 ατμοσφαιρών για την παροχή νερού σε κτηνοτροφικές  μονάδες.

Δυστυχώς δεκαεπτά μήνες μετά την ανάληψη καθηκόντων σας, όχι μόνο δεν έχει πάει νερό στους κτηνοτρόφους, αλλά επιπροσθέτως τις προηγούμενες ημέρες μηχανήματα έργου του Δήμου μας προχώρησαν στην βίαιη αφαίρεση ενός πολύ μεγάλου μέρους των σωληνώσεων από τις ήδη τοποθετημένες, σκέπασαν πρόχειρα τα σημεία και μετέφεραν αλλού τα υλικά.

Επειδή το γεγονός είναι πάρα πολύ σοβαρό, σας ρωτάμε :

1.Με ποιανού εντολή, Δική σας, του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών ή του “κατά τόπον” Αντιδημάρχου, συνεργεία του Δήμου προχώρησαν στην καταστροφή του έργου της προηγούμενης δημοτικής περιόδου;

2.Που βρίσκονται οι σωλήνες πολυπροπυλενίου υψηλής πίεσης που αφαιρέθηκαν βιαίως από το έργο παροχής νερού στις κτηνοτροφικές μονάδες;

3.Με ποια απόφαση έγινε η διάνοιξη νέου ορύγματος για τοποθέτηση σωληνώσεων στην αντίθετη κατεύθυνση και γιατί σε επανειλημμένες οχλήσεις του Προέδρου της Τοπικής κοινότητας, εσείς “ποιείται την νήσσαν”;

4.Ποιοι εξυπηρετούνται από αυτή την ενέργειά σας και ποιανού συμφέροντα υπηρετούνται;

5.Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για την διασπάθιση δημόσιου χρήματος και καταστροφή του ήδη υφιστάμενου έργου;

Κύριε δήμαρχε,

Για όσες ερωτήσεις έχουμε υποβάλει μέχρι σήμερα, “στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα” και για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος οφείλουμε εμείς πλέον, να προσφύγουμε στην δικαιοσύνη!!!

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος

Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης

“ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ”

π. Δήμαρχος Ξάνθης

Κυριάκος Παπαδόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος

π. Αντιδήμαρχος

Ελισάβετ Παυλίδου

Δημοτική Σύμβουλος

Κυριάκος Καζαντζίδης

Πρόεδρος Κοινότητας Κομνηνών