Το Σαββατοκύριακο πραγματοποιήσαμε μια μικρή έρευνα στο αρχείο των εφημερίδων της Ξάνθης  που διατηρούμε στα γραφεία μας.

Διαπιστώσαμε ότι δημοτική επιχείρηση, από την ημέρα ανάληψης  της  νέας διοίκησης  (Οκτώβριος 2019) μέχρι 31/5/2020 έδωσε σε 3 ημερήσιες εφημερίδες από 7,6,5 διακηρύξεις συν ευχετήρια Χριστουγεννων και στον “Αγωνα” (που συμπεριλαμβανεται και αυτός στην υπουργική απόφαση και στο μητρώο) μία δημοσίευση διακήρυξης!

Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Οι περιλήψεις των διακηρύξεων και προκηρύξεων του εδαφίου α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 Ν.3548/2007 καταχωρίζονται υποχρεωτικά, με κριτήριο την προβλεπόμενη από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν.2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α’) ίση κατανομή, με την αμοιβή που καθορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου, από τον αρμόδιο φορέα για λογαριασμό του οποίου δημοσιεύεται η προκήρυξη ή η διακήρυξη σε τουλάχιστον δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακές εφημερίδες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 και στο μητρώο εφημερίδων και οι οποίες έχουν την έδρα τους στο νομό, που θα λάβει χώρα η υπηρεσία ή η μελέτη, η προμήθεια αγαθών ή η εκτέλεση έργου, σύμφωνα με το αντικείμενο της διακήρυξης ή της προκήρυξης.

Κυρώσεις

σε βάρος του φορέα ή της επιχείρησης ή του οργανισμού που δεν εφαρμόζει το νόμο και αποκλείει εφημερίδα με δικαίωμα δημοσιεύσεων: πρόστιμο από τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο διπλασιάζεται

Θα περιμένουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, η επιχείρηση να μη συνεχίσει να αδικεί τον “ΑΓΩΝΑ”, να επανορθώσει, και οι εφημερίδες, όπως προβλέπει και ο σχετικός νόμος, να έχουν τον ίδιο αριθμό δημοσιευσεων (προκηρυξεων-διακηρυξεων). Δηλαδή Ιση κατανομή με τις  ανάλογες  χρεώσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση, γιατί θίγονται τα οικονομικά μας συμφέροντα και δεν συμβαίνει κάτι άλλο, θα διεκδικήσουμε με κάθε νόμιμο μέσο αυτά που ορίζει ο νόμος. Όπως εγινε και παλαιοτερα, με πρώην δήμαρχο Καποδιστριακού δήμου …(βεβαια εκτός από τα ασφαλιστικά μέτρα, δεν διεκδικήσαμε κάτι άλλο, αν και μας  εδινε το δικαίωμα η δικαστική απόφαση).

Γιατι όπως έγραψε και ο Τένης, στη μικρη μας κοινωνία, που όλοι μας γνωριζόμαστε,  οι στάσεις και οι συμπεριφορές  χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους και από αυτές κρίνονται ανάλογα.