Ειδήσεις

Νέα δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης
Την ερχόμενη Δευτέρα

Μετά την ματαίωση των κατά την 14-4-2020 και 22-4-2020 διά περιφοράς, τακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τις αριθμ.9318/2020 και 9551/2020 προσκλήσεις συνεδριάσεων, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, σας προσκαλούμε, σε νέα δια περιφοράς, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 27 Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 17:00 – 18:00 ώρα λήξης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την αριθμ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, την αριθμ.40/-31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων των προηγούμενων δύο προσκλήσεων.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 96 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α’ 114), το Συμβούλιο, κατά την τρίτη αυτή συνεδρίαση, θα έχει απαρτία και θα αποφασίσει με την παρουσία τουλάχιστον του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.

 

  1. Έγκριση 4η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ) 
  2. Ορισμός μελών Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Σταυρούπολης (εισηγητής Απόστολος Ελευθεριάδης, Αντιδήμαρχος Σταυρούπολης) 
  3. Έγκριση υψομετρικής μελέτης στις οδούς Διομήδη – Αγριανών – Κλεισούρας, στη Ν. Χρύσα Ξάνθης (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣHΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Για τη δια περιφοράς λήψης απόφασης, απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών τού συλλογικού οργάνου.

2) Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης, που αποστέλλεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση.

3) Στην πρόσκληση αναγράφονται ημέρα και ώρα έναρξης – λήξης συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών.

4) Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση.

5) Τα συμμετέχοντα στο όργανο μέλη, έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με e-mail την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι μία (1) ώρα (18:00) μετά την ώρα σύγκλησης, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση. 

Η ψήφος τού κάθε μέλους (ναι, όχι  (με αιτιολόγηση), λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο e-mail του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, (dimsimboulio@cityofxanthi.gr) .

6) Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο μίας (1) ώρας (18:00) από την ώρα σύγκλησης, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. 

Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

7) Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται, αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.

8) Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

9) Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τους αρμόδιους Αντιδημάρχους Οδηγίες  

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button