Με αυτές τις εικόνες,
που γεννήθηκαν από στιγμές αυθόρμητες,
και που γίνονται μνήμες κι ελπίδες
πάνω σε ξεχυτές, σε σαχνισιά
και σε μεικτές τοιχοποιίες,
ελευθερώνουμε την Αρχοντούπολη του γρανίτη,
κάνοντας μια μεγάλη γονυπετή υπόκλιση
για όποια ορατή και αόρατη πληγή προκαλέσαμε.

Με εκτίμηση
Μιχάλης Σπανίδης
Εκδότης-Βιβλιοπώλης