Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 09 Σεπτεμβρίου μέχρι την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019, κατά τις πρωινές ώρες, θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης σε τμήμα της Δυτικής εισόδου της πόλης Ξάνθης
(από το Ξενοδοχείο “Νέστος” και σε μήκος 500 μέτρων περίπου).

Οι εν λόγω εργασίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της κυκλοφορίας στην παραπάνω οδό, με διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και εκτροπή αυτής στις παρακείμενες οδούς.

Παρακαλούμε για την κατανόηση και την προσοχή σας.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ