Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 2 Ιουλίου μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019, κατά τις πρωινές ώρες, θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Κοραή (από την οδό Λέοντος Σοφού έως την οδό Περικλέους).

Οι εν λόγω εργασίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της κυκλοφορίας στην παραπάνω οδό, με διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και εκτροπή αυτής στις παρακείμενες οδούς.
Παρακαλούμε για την κατανόηση και την προσοχή σας.

Από το Δήμο Ξάνθης