Την 12 και 13 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε η τελική φάση των Τακτικών
Ασκήσεων Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ-19» και «ΞΑΝΘΟΣ-19» που
διεξάγεται από Ανθυπολοχαγούς, στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης που
αφορά στην τακτική χρησιμοποίηση των Όπλων και των Σωμάτων, σε όλες τις
φάσεις του αγώνα, ως επιστέγασμα της εκπαίδευσής τους στα Σχολεία
Εφαρμογής.

Την άσκηση παρακολούθησε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού
Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπά, συνοδευόμενος από τον Γενικό Επιθεωρητή
Στρατού, τον Διοικητή Δ΄ΣΣ και τους Διευθυντές των Όπλων και Σωμάτων του
ΓΕΣ.