Το Πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

 1. A.       Το Άμεσο Σχέδιο: Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης

 

Α1. Άμεσες Προτεραιότητες

 1. A.       Το Άμεσο Σχέδιο: Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης

 

Α1. Άμεσες Προτεραιότητες

 • Κοινωνικό Παρατηρητήριο σε κάθε Νομό.
 • Δικτύωση, συντονισμός και ενίσχυση των Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Άμεση κάλυψη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα νοικοκυριά που αδυνατούν να πληρώσουν.
 • Αξιοποίηση δημόσιας και δημοτικής περιουσίας για κάλυψη στεγαστικών αναγκών.
 • Μέριμνα για τη θέρμανση ειδικά των κατοίκων που διαβιούν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

 

Α2. Υγεία

 •  Δημιουργία υγειονομικού χάρτη της Περιφέρειας.
 • Στήριξη του ΕΣΥ ως βασικού πυλώνα για την υγεία και ανάπτυξη δομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης  (Κέντρα Υγείας).
 • Ανέγερση του νέου Νοσοκομείου Κομοτηνής που να διαθέτει τις βασικές κλινικές, σε συνδυασμό με την κάλυψη σε υγειονομικό προσωπικό.
 • Εξασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής λειτουργίας των Νοσοκομείων της Περιφέρειας και στελέχωσή τους με μόνιμο προσωπικό σε όλους τους τομείς.
 • Αυτόνομη λειτουργία των Πανεπιστημιακών κλινικών.
 • Δημιουργία Δημόσιων Κέντρων Αποκατάστασης συνδεδεμένων με τα Νοσοκομεία.
 • Διατήρηση της υπάρχουσας δομής ΕΚΑΒ, πρόσληψη ιατρικού προσωπικού και ανανέωση του στόλου των ασθενοφόρων.
 • Δημιουργία τομέα ΕΚΑΒ στο νησί της Θάσου.

 

Α3. Παιδεία

 • Στήριξη του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, και του ΤΕΙ ΑΜΘ που ασφυκτιούν οικονομικά, ώστε να συνεχίσουν ουσιαστικά τη λειτουργία τους.
 • Σύνδεση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τις κοινωνικές ανάγκες και την προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.
 • Αντιμετώπιση του κτιριακού ζητήματος και επέκταση φοιτητικών εστιών.
 • Σύνδεση Νέων Τεχνολογιών με την παρεχόμενη γνώση με δημιουργία σχετικών υποδομών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με στόχο οι Νέες Τεχνολογίες να γίνουν εργαλεία για την παραγωγική ανασυγκρότηση.

 

Α4. Μέριμνα για ευάλωτες πληθυσμιακές Ομάδες

 • Κοινωνική πρόνοια για τους ΡΟΜΑ, με στόχους την αξιοπρεπή διαβίωση και την κοινωνική ένταξη.
 • Μέριμνα για τους παλιννοστούντες με άρση των αδικιών στην απονομή συντάξεων και ειδική ρύθμιση των χρεών τους προς τις Τράπεζες.

 

 1. B.     Σχέδιο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης

 

Β1. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • Αγροτική Τράπεζα υπό δημόσιο έλεγχο.
 • Μείωση ΦΠΑ.
 • Μείωση φόρου πετρελαίου και τιμολογίων ΔΕΗ.
 • Δέσμευση για αφορολόγητο εισόδημα 12.000 ευρώ.
 • Ολοκλήρωση αναδασμών.
 • Αρδευτικά έργα κυρίως με την κατασκευή μικρών ταμιευτήρων και φραγμάτων.
 • Μελέτη αποστράγγισης των Τεναγών Φιλίππων.
 • Αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Έβρο.
 • Κατασκευή σφαγείου στις Φέρες, επέκταση και εκσυγχρονισμός σφαγείου Ορεστιάδας και προμήθεια κινητών σφαγείων για τα νησιά  (Θάσος και Σαμοθράκη).
 • Ειδικά προγράμματα για την κτηνοτροφία, την αλιεία, την μελισσοκομία, τις υδατοκαλλιέργειες.
 • Μελέτη για καλύτερη χωροθέτηση των καλλιεργειών με ενίσχυση και επιστημονική στήριξη των παραγωγών.
 • Ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ.
 • Αξιοποίηση δασικών προϊόντων  για την ενίσχυση ορεινών και ημιορεινών περιοχών.

 

Β2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • Επανέλεγχος των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης των συνεταιριστικών εργοστασίων.
 • Αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων.
 • Οι βιομηχανικές περιοχές περνούν στην ιδιοκτησία της Τράπεζας Ειδικού Σκοπού.
 • Ισονομία στην απονομή του κινήτρου 12% σε όλη την Περιφέρεια.
 • Στήριξη μορφών κοινωνικής οικονομίας.
 • Απόλυτος σεβασμός στην προστασία του περιβάλλοντος και στους περιβαλλοντικούς αγώνες των τοπικών κοινωνιών.
 • Αλλαγή του μεταλλευτικού κώδικα, που να συνιστά απαγορευτική την εξόρυξη χρυσού στις Σάπες Ροδόπης και στο Πέραμα Έβρου  και σε κάθε άλλη περιοχή και κάθε άλλη εξόρυξη που το ισοζύγιο της για το περιβάλλον και την κοινωνία είναι αρνητικό.
 • Αξιοποίηση του ορυκτού ζεόλιθου με συμμετοχή της Περιφέρειας και των Δήμων και με μεθόδους συμβατές με την φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων.

 

Β3. ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Καθορισμός λατομικών ζωνών.
 • Προσαρμογή μεθόδων εξόρυξης για τη μικρότερη δυνατή επίπτωση στο φυσικό περιβάλλον.
 • Επεξεργασία προϊόντων εξόρυξης στους τόπους εξόρυξης,
 • με αξιοποίηση του ντόπιου επιστημονικού και εργατικού δυναμικού και με μεθόδους που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.
 • Αποτελεσματική αποκατάσταση του περιβάλλοντος με το πέρας της δραστηριότητας.

 

Β4. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 • Η εξυπηρέτηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών με ένα νέο δημοκρατικό, ενεργειακό μοντέλο.
 • Σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
 • Σχεδιασμένη αύξηση διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα της ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Ακύρωση κάθε σχεδιασμού μετατροπής του Ν. Καβάλας σε ενεργειακό κέντρο.
 • Αξιοποίηση των αγωγών ΔΕΣΦΑ και ΤΑΠ με δημιουργία δημόσιων δικτύων για βιομηχανικές ανάγκες, δημόσια κτίρια και οικιακή χρήση. Ειδικά για τον αγωγό ΤΑΠ, η χάραξη του να γίνει με τρόπο ώστε να μην πληγούν οικονομικά οι παραγωγοί.
 • Προώθηση του αγωγού φυσικού αερίου Κομοτηνής – Στάρα Ζαγόρα.
 • Αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων.
 • Ειδική μελέτη για τη φέρουσα ικανότητα για αιολικά πάρκα στην ορεινή Ροδόπη.

 

Β5. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 • Ενίσχυση τουριστικών καταλυμάτων με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
 • Ένταξη στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων και του μεταλλευτικού συγκροτήματος Θάσου.
 • Ολοκλήρωση εργασιών και αξιοποίηση του τεμένους του Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο και του αρχαιολογικού χώρου στη Δοξιπάρα.
 • Ανάπτυξη δασικού και ορεινού τουρισμού με Ενίσχυση αθλητικών δραστηριοτήτων και Ανάδειξη ιστορικών διαδρομών.
 • Επαναλειτουργία, συντήρηση και ανάδειξη υπό δημόσιο έλεγχο των Λουτρών Ελευθερών (Ν. Καβάλας), Τραϊανούπολης (Ν. Έβρου) και Θερμιών (Ν. Ξάνθης).
 • Στοχευμένη τουριστική προβολή όλων των περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος στις αντίστοιχες εκθέσεις.
 • Παρέμβαση της Περιφέρειας, ώστε να επισκέπτονται την χώρα οι Τούρκοι τουρίστες για τουλάχιστον 72 ώρες, χωρίς έκδοση βίζας.
 • Παρέμβαση σε συνεργασία με την περιφέρεια στο ΣΑΣ για τα δρομολόγια των ακτοπλοϊκών γραμμών στα νησιά της Περιφέρειας.
 • Βελτίωση οδικού δικτύου, συντήρηση δασικών δρόμων και ορεινών μονοπατιών.
 • Διαχείριση των στερεών αποβλήτων με ανακύκλωση στη βάση.

 

Β6. ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑ – ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Απορρίμματα

 • Προώθηση του διαχωρισμού στην πηγή.
 • Μελέτη για την αλλαγή του τρόπου αποκομιδής των απορριμμάτων.
 • Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υλικών.
 • Συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών σε ζητήματα ανακύκλωσης.

 

Ενέργεια

 • Δημιουργία εταιρίας παροχής φυσικού αερίου για να αξιοποιηθούν προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, τα δίκτυα που διατρέχουν την περιοχή.
 • Αποδέσμευση του εργοστασίου της ΔΕΗ στην Κομοτηνή και του φράγματος Θησαυρού από το ΤΑΙΠΕΔ και λειτουργία τους με όρους δημοσίου συμφέροντος.

 

Διαχείριση υδάτων για το νομό Έβρου

 • Διακρατικό σχέδιο με τις γειτονικές χώρες για τη διαχείριση  των νερών.
 • Κατασκευή αναχωμάτων.
 • Χωροθέτηση της κοίτης του Αρδα και του χώρου αμμοληψίας.

 

Κτηματολόγιο

 • Ολοκλήρωση κτηματολογίου
 • Αποτύπωση αναξιοποίητων δημόσιων εκτάσεων
 • Χωροταξικός προσδιορισμός για κάθε παραγωγική δραστηριότητα.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button