Στέγη Πολιτισμού… ή… Στέγη Παραλογισμού ;

Στις σύγχρονες κοινωνίες, η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει έμπρακτα να εκφράζει το ενδιαφέρον και την ευαισθησία της για τον πολιτισμό, αφού το ουσιαστικό περιεχόμενό του αγκαλιάζει στις μέρες μας όχι μόνο τις τέχνες, τις αξίες και την παράδοση, αλλά και τις συμπεριφορές, τις νοοτροπίες, τη σχέση με τον διπλανό μας, την επαφή μας με το ξένο και το διαφορετικό.

Στις σύγχρονες κοινωνίες, η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει έμπρακτα να εκφράζει το ενδιαφέρον και την ευαισθησία της για τον πολιτισμό, αφού το ουσιαστικό περιεχόμενό του αγκαλιάζει στις μέρες μας όχι μόνο τις τέχνες, τις αξίες και την παράδοση, αλλά και τις συμπεριφορές, τις νοοτροπίες, τη σχέση με τον διπλανό μας, την επαφή μας με το ξένο και το διαφορετικό. 


 Η ανάγκη ύπαρξης μιας πολιτιστικής πολιτικής και στο Δήμο Ξάνθης σήμερα είναι αναγκαία όσο ποτέ.


Παρά το γεγονός όμως ότι, σε πολλές των περιπτώσεων λεκτικά, η σημερινή Δημοτική Αρχή συμφωνεί με το αίτημα της τοπικής κοινωνίας να δοθεί “προτεραιότητα” στα ζητήματα που αφορούν τον πολιτισμό, όλοι μας καθημερινά διαπιστώνουμε το αντίθετο.


Όσο ο χρόνος κυλάει, τόσο το πολιτιστικό έλλειμμα στη βούληση και στις προθέσεις της Δημοτικής μας Αρχής γίνεται εμφανές.


 Αυτό το ουσιαστικό κενό της πολιτιστικής πολιτικής γίνεται έντονα κατανοητό, αν παρατηρήσει κανείς σήμερα από κοντά την εικόνα και την κατάσταση που παρουσιάζει ένας οργανισμός που ανήκει στο Δήμο Ξάνθης και υποτίθεται ότι είναι υπεύθυνος για την παραγωγή σχεδίου και προγράμματος,  για την ανάπτυξη και προώθηση του πολιτισμού στην περιοχή μας.


Η αναφορά έχει να κάνει, όπως γίνεται αντιληπτό, με τη Στέγη Πολιτισμού “Κώστα Μπένης” η οποία, ειδικά τον τελευταίο καιρό, δείχνει να έχει εγκαταλειφθεί από τη Δημοτική Αρχή κυριολεκτικά στην τύχη της. 


Η Στέγη Πολιτισμού της Ξάνθης, παρά την ιστορική σπουδαιότητά της και παρά την αδιαμφισβήτητη χρησιμότητά της και σε επίπεδο καθημερινότητας, δείχνει σήμερα να έχει χάσει τον προσανατολισμό της κάτω, κυρίως, από το βάρος των προβλημάτων της.


Δείχνει να βρίσκεται σε μία κατάσταση σύγχυσης, στασιμότητας και σε ορισμένες των περιπτώσεων παραλογισμού και όχι πολιτισμού! Επιγραμματικά παραθέτουμε τα παρακάτω:


Α) ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ


ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: 


1. Υποχρηματοδότηση: Τα έσοδα της Στέγης προέρχονται πέρα από την τακτική επιχορήγηση του Δήμου, από τα δίδακτρα, καθώς επίσης και από τις έκτακτες επιχορηγήσεις.


Το ύψος των έκτακτων επιχορηγήσεων, σε κάθε περίπτωση καταδεικνύει το βαθμό και το μέτρο του ενδιαφέροντος της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής προς τη Στέγη και κατ? επέκταση προς τον πολιτισμό. 


Διότι τα τακτικά έσοδα της Στέγης, τα οποία εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Δήμου, επαρκούν σχεδόν μόνο για μισθούς και πάγια έξοδα, απαγορεύοντας έτσι τον Οργανισμό να κινηθεί προς αξιόλογες πολιτιστικές δράσεις και πρωτοβουλίες. Ειδικότερα φέτος από τα 90.000 ευρώ που ζητήθηκαν και απαιτούνται, ως έκτακτη επιχορήγηση, δόθηκαν μόνο τα 45.000 ευρώ. 


2. Έλλειψη μόνιμου προσωπικού για τη κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών της Στέγης Πολιτισμού.


 3. Υπογραφή συμβάσεων έργου με τους καθηγητές που διδάσκουν στα τμήματα με σκοπό να μειωθεί το κόστος λειτουργίας της Στέγης, ενώ κανονικά θα έπρεπε να υπογράφουν συμβάσεις μίσθωσης εργασίας, αφού το περιεχόμενο της σύμβασής τους αφορά παροχή εργασίας και όχι συγκεκριμένο έργο με την έννοια της επίτευξης του αποτελέσματος.  


4. Συσσώρευση άλυτων ή δυσεπίλυτων προβλημάτων που έχουν σχέση με εργαζόμενους οι οποίοι, σύμφωνα με το Π.Δ. 164/2004 (νόμος Παυλόπουλου), συμπλήρωσαν συνολικό χρόνο υπηρεσίας 24 μήνες και ως εκ τούτου δεν έχουν τη δυνατότητα να υπογράψουν νέες συμβάσεις.


Όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο αέρα και κανείς δεν μπήκε στον κόπο να τους εξηγήσει ή να ζητήσει διευκρινήσεις από το Υπουργείο για την τύχη των περιπτώσεών τους και για τυχόν ευεργετικές δυνατότητες του νόμου. 


5. Διαπροσωπικές σχέσεις: Ένταση, προβλήματα διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ Προέδρου και εργαζομένων, ασυνεννοησία, αυθαίρετες αποφάσεις και ερμηνείες με συνέπεια την αδυναμία συνεργασίας, μειωτικές αναφορές για το παρελθόν και το μέλλον που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση της Στέγης Πολιτισμού “Κ. Μπένης”, είναι οι επιεικέστεροι όροι που θα μπορούσαν σε ένα κείμενο να διατυπωθούν και συνθέτουν ένα περιβάλλον στο οποίο ο Πολιτισμός, σίγουρα δεν έχει θέση.            Β) ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ


ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ :


Ως Δημοτική Παράταξη “Πολίτες για την Αλλαγή”, τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Στέγης, όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο όπου με δική μας πρωτοβουλία φέραμε τα θέματα για συζήτηση, ζητήσαμε επανειλημμένα με συγκεκριμένες προτάσεις, την ταχύτατη επίλυση των προβλημάτων έτσι ώστε η Στέγη Πολιτισμού να βρει επιτέλους το θεσμικό της ρόλο. 


Οι προτάσεις μας αφορούσαν τόσο την ουσιαστική χρηματοδότηση της Στέγης με εγγραφή στον προϋπολογισμό, ως τακτική επιχορήγηση, όλου το αναγκαίου για τη λειτουργία ποσού, όσο και την οριστική τακτοποίηση όλων των εκκρεμοτήτων που απασχολούν τους εργαζόμενους στη βάση πάντα της ίσης αντιμετώπισης προς όλους, αλλά και της μόνιμης και όχι ευκαιριακής επίλυσης των προβλημάτων τους. 


Επιπλέον, ζητήσαμε προκήρυξη θέσεων μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών της Στέγης.Γ) ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ:


Κατά τη συζήτηση που διεξήχθη στο Δημοτικό Συμβούλιο διαπιστώθηκε για μία ακόμη φορά η… γνωστή έλλειψη πόρων.


“Δεν υπάρχουν ανεξάντλητες πηγές” ήταν η απάντηση! “Πορευτείτε”, ως Στέγη, με αυτά που έχετε, μειώνοντας τα έξοδα (μειωμένες δραστηριότητες που αφορούν τον πολιτισμό) και αυξάνοντας τα έσοδα.


Προφανώς η αύξηση, μεταξύ των άλλων, αφορά και τα δίδακτρα που πληρώνουν οι συμπολίτες μας για τα παιδιά τους τα οποία παρακολουθούν τα προγράμματα και τα μαθήματα στη Στέγη. Θέσεις και απόψεις που φυσικά μας βρίσκουν σθεναρά αντίθετους. 


Ούτε λόγος βέβαια για προκήρυξη θέσεων μόνιμου προσωπικού!Δ) ΤΑ… ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : 


Εξ αιτίας όλων των παραπάνω λόγων οι δραστηριότητες της Στέγης συρρικνώνονται, με αποτέλεσμα να αναβάλλονται, εάν όχι να ματαιώνονται σημαντικοί θεσμοί ταυτισμένοι με την ιστορία της Στέγης, όπως το Χατζιδάκειο Φεστιβάλ το οποίο πέρσι δεν πραγματοποιήθηκε και για φέτος η τύχη του μάλλον αγνοείται …  


Ακόμη παρατηρούνται προβλήματα δυσλειτουργίας και σε πρακτικό επίπεδο, αφού για παράδειγμα φέτος καθυστέρησαν οι εγγραφές των μαθητών και η έναρξη των μαθημάτων στα τμήματα διδασκαλίας, εξ αιτίας της μη έγκαιρης πρόσληψης των διδασκόντων καθηγητών.Ε) Η ΠΡΟΤΑΣΗ: 


Η Στέγη Πολιτισμού “Κώστας Μπένης” θα πρέπει να αναβαθμιστεί ουσιαστικά και άμεσα. Θα πρέπει, κατά την προσωπική μου γνώμη, να μετασχηματιστεί σε έναν επιτελικό, για το Δήμο, Όργανο-Οργανισμό όπου θα συμπεριλαμβάνει και τον Οργανισμό Άθλησης και τις δραστηριότητες της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Ξάνθης (Δ.Ε.Α.Ξ), η οποία όπως γνωρίζουμε, έχει την ευθύνη των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών (Καρναβάλι) και των γιορτών της Παλιάς Πόλης. 


Το ενοποιημένο αυτό όργανο που θα μπορούσε να ονομάζεται “Στέγη Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού”, θα είναι σε θέση πέρα από την ορθολογικότερη διαχείριση τόσο του ανθρώπινου δυναμικού, όσο και των πόρων που θα λαμβάνει, να έχει ένα συντονιστικό και απολύτως ξεκάθαρο πολιτιστικό στόχο χωρίς επικαλύψεις, ασυνεννοησίες και προσωπικές, μικροπολιτικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες. 


Θα είναι ιδιαίτερα όμως υπεύθυνο για τη χάραξη μιας ενιαίας και συγκροτημένης πολιτικής που θα αφορά το παρόν και το μέλλον της νέας γενιάς στο Δήμο μας και στην περιοχή μας. Διότι όπως συμβαίνει σε κάθε σύγχρονη κοινωνία, το μέλλον της πόλης μας είναι άμεσα συνδεδεμένο με το μέλλον της Παιδείας και του Πολιτισμού στην περιοχή μας.


Στην Ξάνθη του πολιτισμού προκύπτει η ανάγκη να εξετάσουμε σε νέα βάση τους δεσμούς της πολιτιστικής πολιτικής μας με την Παιδεία, τη σχέση δηλαδή της εκπαίδευσης με τον πολιτισμό, ειδικά στις μέρες μας όπου διαμορφώνονται συνειδήσεις και ταυτότητες πολιτών, οι οποίοι ζουν σε ένα κοινωνικό  περιβάλλον, δραματικά μεταλλασσόμενο.Ξάνθη 1-10-2007


Σάββας Μελισσόπουλος


Δημοτικός Σύμβουλος 


της παράταξης


 “Πολίτες


για την Αλλαγή”

Σχετικά Άρθρα

Back to top button