Υπογράφηκε από τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρο Κοντό η απόφαση που αφορά την υλοποίηση του μέτρου 3.9

“Διαχείριση των λιμνών και λιμνοθαλασσών Θράκης: περιοχής του δικτύου Φύση (Natura) 2000 Δέλτα Νέστου και λιμνοθάλασσα
Κεραμωτής και λίμνες και λιμνοθάλασσες της Θράκης του άξονα ΙΙΙ του ΕΠΑΑ 2000 – 2006”

"Διαχείριση των λιμνών και λιμνοθαλασσών Θράκης: περιοχής του δικτύου
Φύση (Natura) 2000 Δέλτα Νέστου και λιμνοθάλασσα

Κεραμωτής και λίμνες και λιμνοθάλασσες της Θράκης του άξονα ΙΙΙ
του ΕΠΑΑ 2000 – 2006”

Υπογράφηκε από τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.
Αλέξανδρο Κοντό η απόφαση που αφορά την υλοποίηση του μέτρου 3.9 "Διαχείριση των
λιμνών και λιμνοθαλασσών Θράκης: περιοχής του δικτύου Φύση (Natura) 2000 Δέλτα Νέστου
και λιμνοθάλασσα Κεραμωτής και λίμνες και λιμνοθάλασσες της Θράκης του άξονα ΙΙΙ
του ΕΠΑΑ 2000 – 2006.

– Το μέτρο 3.9 ενισχύει τους γεωργούς που κατέχουν γεωργικές αρδευόμενες
εκτάσεις στις παραλίμνιες και παρυδάτιες περιοχές του δικτύου Φύση 2000 των Νομών
Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης.

Συγκεκριμένα από το Νομό Ξάνθης περιλαμβάνονται τα παρακάτω δημοτικά
και κοινοτικά διαμερίσματα:

Δ.Δ. Τοξοτών, Ευλάλου, Ερασμίου, Μαγγάνων, Ολβίου, Αβάτου και Εξοχής
του Δήμου Τοπείρου, τα Δ.Δ. Μυρωδάτου, Αβδήρων, Μάνδρας, Νέας Κεσσάνης του Δήμου
Αβδήρων, τα Δ.Δ. Σελίνου, Πολυσίτου, Σουνίου και Κουτσού του Δήμου Βιστωνίδας και
το Κ.Δ. Σελέρου της κοινότητας Σελέρου.

– Οι γεωργοί αναλαμβάνουν να εκτελέσουν φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές
οι οποίες συνδράμουν στη διαφύλαξη των οικολογικών στοιχείων της περιοχής εφαρμογής
(Δέλτα Νέστου, Λίμνες Βιστωνίδα και Πόρτο Λάγος). Αυτές οι πρακτικές περιλαμβάνουν
συνήθεις γεωργικές τεχνικές όπως η αγρανάπαυση και το ακαλλιέργητο περιθώριο και
οι οποίες αποσκοπούν στη μείωση της λίπανσης και της άρδευσης των παραγωγικών καλλιεργούμενων
εκτάσεων.

– Οι ενισχύσεις που λαμβάνουν οι παραγωγοί αντισταθμίζουν την απώλεια
εισοδήματος από την εφαρμογή των πρακτικών αυτών και ανέρχονται από 29,5 Ε/στρ.
για τον αραβόσιτο, 31,2 Ε/στρ. για τα τριφύλλια, 44,0 Ε/στρ. και 55,3 Ε/στρ. για
το βαμβάκι.

– Μετά την εμπειρία που αποκομίσθηκε από το πρώτο έτος (2004) υλοποίησης
του εν λόγω μέτρου, η συγκεκριμένη απόφαση καθιστά πληρέστερους και πιο σαφείς τους
όρους εφαρμογής του όσον αφορά τις διαδικασίες ένταξης, ελέγχου και πληρωμής των
νέων δικαιούχων.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button