Τοπικά νέα

Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Την Πέμπτη και ώρα 09:30 θα πραγματοποιηθεί η  τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

 1. Έγκριση του από 29-5-2023 πρακτικό τής Επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ» (εισηγητής Χρήστος Καποδίστριας, Πρόεδρος Επιτροπής)
 2. Έγκριση του από 1-6-2023 πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των δικτυακών και πληροφοριακών υποδομών του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 3. Έγκριση του από 1-6-2023 πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση στάσεων αστικής συγκοινωνίας» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 4. Έγκριση του από 1-6-2023 πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Διοικητικές Δαπάνες Αποκεντρωμένων Προμηθειών Κ.Σ. «ΣΤΗΡΙΖΩ» Π.Ε. Ξάνθης (2018-2019)» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 5. Έγκριση της προμήθειας, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός των όρων διακήρυξης (άρθρο 72 του Ν.3852/2010, άρθρα 53, 54 του Ν. 4412/2016) και επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης (άρθρο 86 του Ν. 4412/2016) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μελέτης παροχής υπηρεσιών τού Δήμου Ξάνθης, με τίτλο: «Υπηρεσίες διαχείρισης στο κεντρικό και στα έξι (6) περιφερειακά δημοτικά κοιμητήρια τού Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 7. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ και συναφών εξόδων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 8. Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο, για την έγκριση τής 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 9. Συγκρότηση επιτροπών για τον διαγωνισμό τού έργου με τίτλο: «Επέκταση του δικτύου οδοφωτισμού στην οδό Εθ. Αιμοδότη και στην οδό Ανδρ. Παπανδρέου τού Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 10. Συγκρότηση επιτροπών για τον διαγωνισμό τού έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση οικοπέδου και κατασκευή πεζόδρομου στον οικισμό Κάτω Καρυοφύτου» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 11. Εξουσιοδότηση δικηγόρου τού Δήμου Ξάνθης, για την επίδοση εξώδικης όχλησης για καταβολή μισθωμάτων και κατάθεση αίτησης για έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου (συντάκτης Θωμάς Ξανθόπουλος)
 12. Εξειδίκευση πίστωσης για την οικονομική ενίσχυση, οικονομικά αδύνατου κατοίκου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button