Ειδήσεις

Εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας #DigiAgriFood

Στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2022 πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Ξάνθη η εναρκτήρια συνάντηση “Kick-Off Meeting” του #DigiAgriFood, του πρώτου Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας στον τομέα της Αγροδιατροφής στην Ελλάδα.

Ο κόμβος #DigiAgriFood έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με 135 ακόμη κόμβους, συμμετέχει στο δίκτυο καινοτομίας των European DigitalIn novation Hubs (EDIHs) και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027”.

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Το εταιρικό σχήμα του #DigiAgriFood συμπληρώνουν  η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το PerrotisCollege της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας (iBO) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και η εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης.

Βασικός στόχος του #DigiAgriFood είναι η διευκόλυνση του ψηφιακού και πράσινου μετασχηματισμού όλου του φάσματος της αλυσίδας αξίας της Αγροδιατροφής με άμεσα οφέλη για τους πολίτες, τις ΜμΕ και τον δημόσιο τομέα στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου ο κόμβος θα χρησιμοποιήσει την εξειδίκευση του στις τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, τις Προηγμένες Ψηφιακές Δεξιότητες και την Υπολογιστική υψηλής απόδοσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι τα 4,2 εκατομμύρια ευρώ και η διάρκεια του ορίζεται στα 3 έτη.

Η Συντονίστρια του έργου, Μαρία Μιχαλόπουλου, Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Μάθησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, θα καλωσορίσει τους εκπροσώπους του εταιρικού σχήματος στην εναρκτήρια συνάντηση η οποία θα  πραγματοποιηθεί στην έδρα του επικεφαλής εταίρου και συγκεκριμένα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,  στον 1ο όροφο του κτιρίου Α΄, στην Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων.

Αντικείμενο της συνάντησης είναι η δικτύωση μεταξύ των μελών του εταιρικού σχήματος, o σχεδιασμός, η διαχείριση και ο προγραμματισμός των δράσεων και των παραδοτέων του έργουκαθώς και η παρουσίαση της εταιρικής ταυτότητας του #DigiAgriFood.

Press Release

#DigiAgriFood European Digital Innovation Hub

Kick-Off Meeting

On the 15th & 16th of December, 2022, the Kick-Off Meeting of #DigiAgriFood, the first European Digital Innovation Hub in the Hellenic agri-food sector, will take place in Xanthi.

The #DigiaAgriFood hub has been approved by the European Committee along with 135 other hubs, it is part of the European Digital Innovation Hubs (EDIHs) network and it is funded by the “Digital Europe 2021-2027” programme.

The Lead Partner of the project is Democritus University of Thrace. The hub’s consortium consists of 5 more partners: theRegion of Eastern Macedonia & Thrace, the University of Thessaly, the Institute of Bioeconomy and Agrotechnology (iBO) by the Centre for Research and Technology Hellas (CERTH), the Perrotis College of Agriculture, Environment & Life Sciences by the American Farm School (AFS) and the company ena Development Consultants.

The main objective of the #DigiAgriFood hub is the facilitation of the digital and green transformation of the entire spectrum of the agri-food value chain with direct benefits for citizens, SMEs and the public sector in the regions of Eastern Macedonia and Thrace, Central Macedonia, Western Macedonia, Epirus and Thessaly. To achieve the aforementioned objective, the hub will take advantage of its specialization in Artificial Intelligence, Advanced Digital Skills and High Performance Computing Technologies.

The total budget of the project is 4.2 million euros and its implementation will last 3 years.

The Project Coordinator, Maria Michalopoulou, Vice Rector of Research and Life Long Learning of the Democritus University of Thrace, will welcome the project partners’ representatives at the Kick-Off Meeting that will take place in the Conference Room of the Department of Electrical and Computer Engineering on the university campus.

The Kick-Off Meeting involves the networking among the members of the consortium, the design, management and planning of the actions and deliverables of the project and the branding presentation of the #DigiAgriFood hub.

 

Από την Πρυτανεία  Κομοτηνή, 9/12/2022

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button