Ο Δήμος Ξάνθης υπέγραψε συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης του δημοτικού κολυμβητηρίου Ξάνθης, ποσού 23.539,99 ευρώ (με ΦΠΑ) με την εταιρεία “Αφοί Τζαμπαζη Ο.Ε.”, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31/8/2023.