Όλοι/ες στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Φοιτητών Ξάνθης σήμερα στις 16:00.
•ΣΙΤΙΣΗ-ΣΤΕΓΑΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
•ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΟΠΠΙ