Αναρτήθηκε στη διαύγεια η απόφαση της οικονομικής επιτροπής ΑΜΘ για την έγκριση πίστωσης  9.672,00 ευρω για τις δράσεις της ΠΕ Ξάνθης πλαίσια της Λευκής Νύχτας 2022 την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου:

Η ΠΕ Ξάνθης θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός εορταστικού κλίματος με τη διοργάνωση μικρών ανοιχτών events και την ηχητική – φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια της Λευκής Νύχτας σε σημεία της αγοράς.

Στόχος η στήριξη της τοπικής οικονομίας μέσω δράσεων που θα λειτουργήσουν ενισχυτικά στην προσέλευση και τη διάθεση του κοινού στα πλαίσια της Λευκής Νύχτας στην Ξάνθη.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι ΟΜ ΟΦΩ Ν Α

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ 9.672,00 € της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. : «Δράσεις της ΠΕ Ξάνθης στα πλαίσια της Λευκής Νύχτας 2022». Ε.Φ. 2351 ΚΑΕ 0844.0011, ΑΞΟΝΑΣ 3, ΜΕΤΡΟ 3.4 Κωδ. Δράσης 223634000, δια της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης όπως αναλυτικά περιγράφηκε παραπάνω.

Παρών δήλωσε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος αναφέροντας τα εξής:

«ΠΑΡΩΝ: Αντί να ονομάζονται δράσεις ξεχωριστές της Περιφέρειας, θα ήταν καλύτερο να κολλούσαν και ουσιαστικά στο πλαίσιο των εορτών της Παλιάς Πόλης (πχ με κάποια προγραμματική σύμβαση) και να ενίσχυαν την όλη προσπάθεια. Με το ίδιο χρηματικό ποσό των 9.250 € (πλέον των 5.000€ που δώσαμε ήδη με άλλη έγκριση της ΟΕ) θα είχαν επιτευχθεί πολλά περισσότερα…».

 

-Συναυλία με τη Νίνα Μαζάνη και τον Αντώνη Μουσαδέ στην Κεντρική Πλατεία Ξάνθης (Η δαπάνη περιλαμβάνει την αμοιβή του καλλιτεχνικού σχήματος, δαπάνες μετακίνησης και διαμονής, καθώς και την ηχητική κάλυψη) 5.332,00

-Μπάντα του δρόμου (πρόκειται για μουσική μπάντα που θα περιφέρεται παίζοντας μουσική στην αγορά της Ξάνθης) 1.860,00

-Χορευτική Ομάδα Δρόμου (πρόκειται για χορευτικό σύνολο, που θα χορεύει σε διάφορα σημεία της αγοράς της Ξάνθης) 1.240,00

-Βιντεοσκόπηση δράσεων 1.240,00

Σύνολο 9.672,00