Τον γνώρισα την χρονιά του  2002,

όντας Αριστούχο Πτυχιούχο του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας

του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Μου εμπιστεύτηκε την έκδοση του πρώτου 

επιστημονικού πονήματός του με τίτλο:

«Ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης και οι απόψεις του

για τους Οθωμανούς Τούρκους»,

εκδόσεις ΣΠΑΝΙΔΗ,

εκτύπωση Τελεία +Παύλα,

2002.

Αργότερα τον έχασα για πολλά χρόνια.

Πήγε με υποτροφία στην Βιέννη,

όπου εκπόνησε εκεί

εις την γερμανική γλώσσα την διδακτορική του διατριβή με τίτλο:

 « Τα Βυζαντινά  μολυβδόβουλα από την Καρχηδόνα»

κρινόμενος με Άριστα και Έπαινο.

Περιμένω εδώ και χρόνια την μετάφρασή του

για να αξιωθώ να το εκδώσω.

Μετά από τον γυρισμό του στην Ξάνθη των Καριόκας,

συνεργάστηκα μαζί του σε πολλές εκδόσεις μου.

Τελευταία,

του εμπιστεύτηκα την όλη επιμέλεια και την ψηφιακή αποτύπωση

της ογκώδους δουλειάς του Κωνσταντίνου Χατζηκωνσταντινίδη.

Απόλυτος και συνεπής.

Από τα χέρια του το υλικό παραδόθηκε

στους άξιους τυπογράφους μας Μιχάλη και Αθηνά.

Και όλα αυτά εδώ στην Πόλη του Περίπου,

που χρόνια επιμένει να μπουσουλάει

στο άνυδρο θεσμικό της,

 απομαγευμένο σύμπαν.

Κωνσταντίνε υποκλίνομαι.

Σε ευχαριστώ.

Μιχάλης Σπανίδης

Εκδότης-Βιβλιοπώλης