Η ανάρτηση του Σάκη Κρητσίνη :

“Χωριό Βελοχωρι, ένα έργο παρατημένο στο έλεος του Θεού ,χωρίς κανόνες ασφαλείας και υγιεινής. Κύριε Τσιτιρίδη ακούει κανείς.. Ποιος έχει την ευθύνη σε περίπτωση ενός σοβαρού ατυχήματος;”