Νέα δημοτική κίνηση,με ιδέες, στοχους και όραμα ετοιμάζεται στο Δήμο Τοπείρου για να διεκδικήσει το Δήμο στις εκλογές το 2023.

Λεπτομέρειες μόλις οριστικοποιηθεί το σχήμα