Μαζί με την άνοιξη…, άνοιξε και η όρεξη!!!
➡️ € 1.860.000,00 ο προϋπολογισμός της Γ΄φάσης!!! των Ηλεκτρομηχανολογικών μελετών του Κολυμβητηρίου Ξάνθης!!!
➡️ € 844.000,00 το ποσό της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.!!!
➡️ € 943.388,90 το ποσό για «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης»!!!
Σύνολο, € 3.647.388,90 σύμφωνα με τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του τελευταίου μήνα, που εμείς φυσικά και ΔΕΝ ψηφίσαμε, αλλά όμως εγκρίθηκαν!!!
Τρία χρόνια μετά… κοστολογείτε 1.000%, επάνω από τις διαθέσιμες προηγούμενες μελέτες;;;
Με λεφτά των Ξανθιωτών… «χουβαρντάδες»;;;