Στον Δήμο Αβδήρων λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2021 Κέντρο Δια Βίου Μάθησης. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-2022 λειτούργησαν συνολικά 6 τμήματα και ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο κύκλος των μαθημάτων σε όλα. Συγκεκριμένα λειτούργησαν τα παρακάτω τμήματα.

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1  

Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25 x  
2 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα

(σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη

εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.)

 

25 x  
3 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 x  
4  

Βασικά Τουρκικά Επιπέδου Α2

50 x  
5 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25 x  
6 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50 x  

Στα τμήματα συμμετείχαν συνολικά 120 εκπαιδευόμενοι και 7 εκπαιδευτές. Από τον Σεπτέμβριο το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αβδήρων θα συνεχίσει τη λειτουργία του με νέα τμήματα. Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση από το Δήμο.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε νέα τμήματα μπορείτε να απευθύνεστε στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου:

Τηλ. : 2541355531 – 30

Ταχ. Διεύθυνση:  Σέλερο Ξάνθης Τ.Κ. 67100

Email: kka@avdera.gr

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».