Ειδήσεις

Πλαστικά Θράκης: Αύξηση κερδοφορίας και αξιοποίηση ευκαιριών οι στόχοι για την επόμενη 5ετία

Η περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου και του καλύτερου προϊοντικού μίγματος ενισχύοντας την παραγωγή προϊόντων με υψηλότερη κερδοφορία, καθώς και η εκμετάλλευση ευκαιριών για ανάπτυξη τόσο στους υφιστάμενους κλάδους δραστηριοποίησης όσο και σε νέους, είναι οι δύο βασικοί στόχοι της στρατηγικής του Ομίλου Πλαστικά Θράκης για την επόμενη πενταετία, όπως τόνισε η διοίκηση της εισηγμένης κατά την ετήσια ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών.

Η διοίκηση της Πλαστικά Θράκης έκανε αναφορά επίσης στο επενδυτικό πλάνο των τελευταίων 8 ετών, ύψους €237 εκατ., το οποίο σε συνδυασμό με την εσωτερική αναδιάρθρωση του Ομίλου έχει συνεισφέρει στη σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας.

Τέλος, ειδική αναφορά έγινε στην πλατφόρμα “In-the-Loop”, μια πρωτοπόρο πρωτοβουλία του Ομίλου, που φέρνει κοντά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της αλυσίδας αξίας και σκοπεύει να αυξήσει την αξία των πλαστικών αποβλήτων, μέσω της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης τους. 

Σχετικά με τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις του 2021, έγινε αναφορά στα επίπεδα ζήτησης των βασικών κλάδων πωλήσεων των προϊόντων, στη πορεία των βασικών στοιχείων του κόστους παραγωγής και διανομής, στις υλοποιημένες επενδύσεις του έτους (ύψους €30,3 εκατ.), και στην πολύ σημαντική μείωση του Καθαρού Δανεισμού κατά €92,8 εκατ. εντός των ετών 2020 – 2021, ώστε ο Όμιλος στο τέλος του 2021 να έχει αρνητικό Καθαρό Δανεισμό ύψους -€9,3 εκατ. 

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα Οικονομικά Αποτελέσματα, τα οποία σημείωσαν ιστορικά υψηλή κερδοφορία και αναλύθηκε πως τα προϊόντα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας είχαν για τα έτη 2020 και 2021 σημαντική συνεισφορά στα Κέρδη προ Φόρων του Ομίλου. Συγκεκριμένα για το 2021, η συνεισφορά ανήλθε σε €51,8 εκατ. από τη συνολική κερδοφορία του έτους ύψους €83,9 εκατ. Επίσης, παρουσιάστηκε η βελτίωση όλων των μεγεθών του Ισολογισμού, και τέλος, παρουσιάστηκε η Κατάσταση Ταμειακών Ροών του έτους 2021, δίνοντας έμφαση στην υψηλή ρευστότητα, παρά την απομείωση του δανεισμού και τη διανομή μερισμάτων. 

Σε ό,τι αφορά το τρέχον έτος (2022), η Διοίκηση ανέφερε ότι υλοποιείται απρόσκοπτα το επενδυτικό πλάνο ύψους €42 εκατ., και έλαβε χώρα συνοπτική αναφορά στις οικονομικές επιδόσεις του πρώτου τριμήνου, όπως έχουν ήδη ανακοινωθεί με την από 6 Μαΐου 2022 εταιρική ανακοίνωση. 

Αναφορικά με το Β’ τρίμηνο του 2022, ο Όμιλος στοχεύει σε Κέρδη προ Φόρων ύψους €9 εκατ. που σημαίνει στόχευση για αύξηση 140% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2019, αλλά μειωμένα κατά 72% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2021, όπως και ήταν αναμενόμενο, λόγω της έλλειψης της ζήτησης των προϊόντων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Συνολικά για το 2022, αν και υπάρχει εξαιρετικά περιορισμένη ορατότητα για το Β’ εξάμηνο, ο ‘Όμιλος στοχεύει βάσει του προϋπολογισμού του σε Κέρδη προ Φόρων άνω των €25 εκατ. 

Η Διοίκηση σημείωσε ότι ο Όμιλος διαχειρίστηκε επαρκώς τα υψηλά κόστη ά και β΄ υλών, ενέργειας και μεταφορικών, και οι παραπάνω στόχοι παραμένουν επιτεύξιμοι, εφόσον δεν υπάρχει περαιτέρω επιδείνωση στις μακροοικονομικές συνθήκες, στα επίπεδα επάρκειας υλικών και ενέργειας, το επίπεδο της ζήτησης παραμείνει στα τρέχοντα επίπεδα και δεν παρουσιαστούν άλλοι παράγοντες που θα δημιουργήσουν επιπλέον δυσχέρεια στην αγορά. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τα δύο τελευταία έτη, η εταιρεία εκτιμάται ότι θα διανείμει στους μετόχους μερίσματα ύψους €23,2 εκατ., εφόσον στην επικείμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας εγκριθεί η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2021 ύψους €11,75 εκατ., εκ των οποίων έχει ήδη διανεμηθεί προμέρισμα ύψους €4,75 εκατ., επομένως εφόσον εγκριθεί η σχετική πρόταση, θα διανεμηθεί επιπλέον ποσό ύψους €7,00 εκατ. (μικτό ποσό), ήτοι 0,1600312674 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), το οποίο θα προσαυξηθεί κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές τις οποίες θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button