Η συνταρακτικότερη εβδομάδα της ανθρώπινης ιστορίας είναι αναμφίβολα η Μεγάλη Εβδομάδα. Βαθύτατα θεολογική και ιδιαίτερα κατανυκτική αποτελεί πηγή ανανέωσης και ψυχικής κάθαρσης για όλους τους Ανθρώπους, οι οποίοι συμμετέχουν στις ιερές ακολουθίες των ημερών αυτών βιώνουν το μυστήριο της ΛΥΤΡΩΣΕΩΣ του ανθρώπινου γένους και του καθενός ΜΑΣ.
…πορεία προς την Ανάσταση…
Παναγιώτης Αμβροσιάδης
 Αντιδήμαρχος Τουρισμού