Δυσάρεστη έκπληξη αποτέλεσε το γεγονός ότι πριν από λίγες ημέρες εκδόθηκε απορριπτική απόφαση για την αίτηση χρηματοδότησης του έργου ενεργειακής αναβάθμισης του Ειδικού Σχολείου στη Θαλασσιά, που είχε υποβάλλει ο Δήμος Τοπείρου προς την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Χωρίς να αμφισβητούμε την εγκυρότητα της απόφασης, αλλά επειδή η αναβάθμιση ενός σχολικού κτιρίου και ειδικά όταν αυτό στεγάζει ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που χρήζουν πολλαπλής στήριξης, είναι για μας ιδιαίτερα σημαντική, θέτουμε το θέμα προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ.

Με τη μορφή επερώτησης, η οποία επισυνάπτεται, ζητούμε την επανεξέταση του θέματος και την ανεύρεση του προσήκοντος τρόπου, ώστε το σχολείο να αναβαθμιστεί, αλλά καλούμε και τη Διοίκηση της Περιφέρειας να επιδεικνύει μεγαλύτερη ευαισθησία σε τόσο σημαντικά κοινωνικά θέματα.

Η επερώτηση:

Στις 25-02-2022 έγινε γνωστή η απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ» με το αιτιολογικό ότι ο δικαιούχος δεν εκπληρώνει το κριτήριο της επιχειρησιακής ικανότητας και ότι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου είναι υποστελεχωμένο με μόνο δύο μηχανικούς.

Η αίτηση αφορούσε χρηματοδότηση ύψους 165.915,20 ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»

Προφανώς δεν αμφισβητούμε την εγκυρότητα της απόφασης, εν τούτοις δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι το έργο αφορά σχολική μονάδα και δη σχολική μονάδα για άτομα με αναπηρίες που ως γνωστόν χρήζουν μεγαλύτερης στήριξης από όλες και όλους μας, προκειμένου να διασφαλίσουν αρτιότερη κοινωνική ένταξη, η οποία επιτυγχάνεται και μέσω του σχολικού περιβάλλοντος. Άλλωστε η άσκηση κοινωνικής πολιτικής δεν είναι μόνο υποχρέωση όλων των ασκούντων διοίκηση, αλλά ιερή υποχρέωση όλων των πολιτών να διασφαλίζουν στα αδύναμα μέλη της κοινωνίας προϋποθέσεις ίσης μεταχείρισης, προσβασιμότητας και εν τέλει διαβίωσης.

Τούτων δοθέντων, ερωτώνται ο Περιφερειάρχης και ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης:

  1. Θα μπορούσε να είχε λυθεί το θέμα με τη συνεργασία Μηχανικού από άλλο Δήμο της ΠΑΜΘ ή με διάθεση από την ίδια την ΠΑΜΘ;
  2. Καλύφθηκε όλος ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης δράσης από τις προτάσεις που κατατέθηκαν;
  3. Υπάρχει κάποιο άλλο διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο ώστε να επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθμιση της σχολικής μονάδας;

 Ιρφάν Χατζηγκενέ
Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕ Ξάνθης – Περιφερειακή Σύνθεση
Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ