Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ούτε παράνομη μεταβίβαση μετοχών εντόπισε αλλά ούτε παράνομη προέλευση χρημάτων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
H ανακοίνωση της ΕΕΑ:

Ακρόαση της ΠΑΕ Α.Ο. ΞΑΝΘΗ σύμφωνα με το άρθρο 77Α παρ.1 εδ.εδ. α΄και δ΄και παρ.9 ν.2725/1999, όπως ισχύει, σχετικά με το νυν ιδιοκτησιακό της καθεστώς. (Υπό διάσκεψη).

α ) Δεν προέκυψε παράνομη μεταβίβαση των μετοχών της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ

β) Από τα μέχρι τούδε στοιχεία δεν προκύπτει η παράνομη προέλευση των χρημάτων , τα οποία διετέθησαν για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ