Κύριε Υπουργέ,

Η παροχή επενδυτικών κινήτρων στο πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο με τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» στις τόσο δοκιμασμένες και «ξεχασμένες» τρείς Περιφερειακές Ενότητες της Θράκης μπορεί σε πρώτη ανάγνωση να αποτελεί ένα βήμα προόδου. Δυστυχώς όμως, διαπιστώνεται πως διαπράττεται μια κατάφορη αδικία, καθώς στο άρθρο 30 του ανωτέρω νόμου προστέθηκε η παράγραφος 6 με την οποία διαφοροποιούνται τα κίνητρα επιχορήγησης στις Π.Ε. της Θράκης. Συγκεκριμένα, η επιχορήγηση στην Π.Ε. Έβρου ορίζεται σε ποσοστό 60% ενώ διαφοροποιούνται τα ποσοστά για τις άλλες δύο Περιφερειακές Ενότητες.

Ειδικότερα, για τις Π.Ε. Ξάνθης και Ροδόπης το ποσοστό διαμορφώνεται στο 30%. Επίσης, η προσαύξηση της συνολικής βαθμολογίας του επενδυτικού σχεδίου, την οποία λαμβάνουν οι επιχειρήσεις που θα επενδύσουν στη Θράκη, διαφοροποιείται και αυτή, με αποτέλεσμα η Π.Ε. Έβρου να λαμβάνει μεγαλύτερο ποσοστό ήτοι, 10% ενώ οι Π.Ε. Ξάνθης και Ροδόπης 5%.

Οι φερόμενες ως ευνοϊκές ρυθμίσεις για την περιοχή της Θράκης του Αναπτυξιακού Νόμου έρχονται για πρώτη φορά με διαφοροποιήσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα στα κίνητρα επιχορήγησης και στην προσαύξηση της συνολικής βαθμολογίας του επενδυτικού σχεδίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι έως σήμερα ποτέ ξανά δε διαφοροποιήθηκαν τα αναπτυξιακά κίνητρα για τις Π.Ε. της Θράκης, που δόθηκαν από τους παλαιότερους αναπτυξιακούς νόμους.

Επειδή η Θράκη πάντα αντιμετωπίζονταν ως ενιαίο σώμα, και το αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί και στην παρούσα περίπτωση,

Επειδή, στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για την Ανάπτυξη της Θράκης, και στο πόρισμά αυτής δεν γίνεται λόγος για τέτοιο διαχωρισμό,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  • Για ποιους λόγους έγινε ο διαχωρισμός αυτός ανάμεσα στις τρείς Περιφερειακές Ενότητες στα κίνητρα επιχορήγησης και στην προσαύξηση της συνολικής βαθμολογίας του επενδυτικού σχεδίου;
  • Προτίθεστε στο άμεσο μέλλον να αποκαταστήσετε την αδικία αυτή σχετικά με τον αναπτυξιακό διαχωρισμό μεταξύ των Π.Ε. της Θράκης, στις ήδη αδικημένες Π.Ε Ξάνθης και Ροδόπης οι οποίες διαχρονικά πλήττονται από οικονομικά περιβάλλοντα των γειτονικών χωρών;

Ο ερωτών Βουλευτής

Μπουρχάν Μπαράν