Με απόφαση του Δημάρχου Μύκης κλειστά θα είναι τα σχολεία την Τρίτη στο Δήμο Μύκης