Ειδήσεις

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΠΘ
Γράφει ο Στέλιος Αρσενίου

Μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών η παγκόσμια κοινότητα δύο φορές έκανε αναφορά στο έμψυχο υλικό και το επιστημονικό έργο που επιτελείται, βάσει στοιχείων που κοινοποιήθηκαν σε τοπικά ΜΜΕ.
Απείρως περισσότερες οι αφανείς, πιστοποιούν την καταξίωση του Πανεπιστημίου μας.
Αναμφίβολα γίνεται δουλειά σε βάθος χρόνου, πιστοποιημένη από τους Διεθνείς Οργανισμούς.
Πρώτα θα κάνω επιγραμματική αναφορά στις δύο περιπτώσεις.
Μετά κάποια παρότρυνση.

Ι – Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης εκφράζει για μία ακόμα φορά την ιδιαίτερη μεγάλη ικανοποίησή του για την πληθώρα μελών του, που διακρίθηκαν με την αναφορά τους στο επιστημονικό τους έργο, στο πρώτο 2% ήτοι στις 100.000 πρώτες θέσεις για την παγκόσμια κατάταξη πάνω από 7 εκατομμυρίων επιστημόνων όπως αποτυπώθηκε σε επικαιροποιημένη πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου του Stanford και δημοσιεύθηκε στο Mendeley Data της Elsevier BV (Elsevier BV – August 2021 data-update for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators” (digitalcommonsdata.com)) Baas, Jeroen; Boyack, Kevin; Ioannidis, John P.A. (2021), “August 2021 data-update for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators””, Mendeley Data, V3, doi: 10.17632/btchxktzyw.3
Πρόκειται για μία ακόμα σημαντική διάκριση για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που αναδεικνύει για μία ακόμα συναπτή χρονιά το εξέχον προσωπικό του Τμήματος και που τοποθετεί ένα (1) στα τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, δηλαδή οκτώ (8) στα τριάντα δύο (32) μέλη ΔΕΠ, (ήτοι τους κ.κ. Η. Κοσματόπουλο, Γ. Μπάκο, Ν. Παπαμάρκο, Ι. Καραφυλλίδη, Ι. Πρατικάκη, Γ. Συρακούλη, Κ. Ζωηρό και Ν. Παπανικολάου) σε αυτήν την παγκόσμια λίστα επιστημόνων για τη συνολική τους καριέρα.
Σημειώνεται ότι έξι (6) από τους προαναφερόμενους ήδη αναφέρθηκαν και στην προηγούμενη χρονιά, ενώ τέσσερις (4) αναγνωρίζονται και στην ετήσια αντίστοιχη λίστα για το εξεταζόμενο έτος 2020.
Η εν λόγω λίστα αναφέρεται σε πολλαπλούς τομείς έρευνας και τεχνολογίας, δηλαδή σε 22 επιστημονικά πεδία και 176 υποπεδία με τη χρήση πλήθους συνδυαστικών βιβλιομετρικών δεικτών των εργασιών και αναφορών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ηλικία των εξεταζόμενων επιστημόνων.
Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στέκεται πάντα αρωγός στη συνεχή προσπάθεια του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για την επίτευξη επιστημονικής αριστείας με ενεργό συμμετοχή σε πολλαπλά ερευνητικά προγράμματα με ιδιαίτερη συμβολή στην ανάπτυξη της Θράκης αλλά και της Ελλάδας γενικότερα, συμβάλλοντας σε αυτήν την προσπάθεια με ιδιαίτερα σημαντικό αριθμό διακεκριμένων μελών ΔΕΠ και ερευνητών, στοχεύοντας στην ανάδειξη του επιστημονικού έργου που συντελείται εδώ και χρόνια στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Η αδιαμφισβήτητη ποιότητα του διδακτικού, ερευνητικού και εν γένει προσωπικού του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, των φοιτητών του αλλά και των αποφοίτων του εγγυάται όπως αποδείχθηκε και αποδεικνύεται και εκ του παρόντος, ότι πολύ σύντομα νέες αντίστοιχες και σημαντικότερες επιτυχίες θα καταγραφούν στο ενεργητικό της οικογένειας του Τμήματός μας.

ΙΙ – Από τη Σαγκάη η δεύτερη.
Δημοσιεύτηκε στις 27/12/2021 στον πίνακα της Σαγκάης (ARWU) η ειδική κατάταξη με τις κορυφαίες αθλητικές Σχολές και τα Τμήματα αθλητικών σπουδών Πανεπιστημίων παγκοσμίως (Shanghairanking’s Global Ranking of Sport Science Schools and Departments).Η φετινή κατάταξη περιλαμβάνει στη θέση 201-300 παγκοσμίως (και στην 3η θέση στην Ελλάδα) τη Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΔΠΘ επιβεβαιώνοντας το σημαντικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο που επιτελείται στο πλαίσιο της Σχολής από το διδακτικό-ερευνητικό δυναμικό της.Τα Πανεπιστήμια της συγκεκριμένης κατάταξης βαθμολογήθηκαν με βάση τρία κριτήρια και πέντε δείκτες, που αξιολογούν αποκλειστικά την ακαδημαϊκή και ερευνητική επίδοση:Το κριτήριο «Ερευνητική Παραγωγή» (συντελεστής βαρύτητας 40%), το οποίο περιλαμβάνει δύο δείκτες: (α) Τον δείκτη «Αριθμός Άρθρων στη βάση Web of Science» (PUB), για την περίοδο 2016-2020, ο οποίος αφορά τα συνολικά άρθρα και δημοσιεύσεις της Σχολής (20%) και (β) τον δείκτη «Συνολικού Αριθμού Ετεροαναφορών» (CIT) από τα συγκεκριμένα άρθρα και δημοσιεύσεις της Σχολής Αθλητικών Σπουδών (20%).
– Το κριτήριο «Ποιότητα της Έρευνας» (συντελεστής βαρύτητας 50%) το οποίο περιλαμβάνει, επίσης, δύο δείκτες: (α) Τον δείκτη «Ετεροαναφορές ανά άρθρο» (CPP), δηλαδή ένα μέσο όρο του πόσες φορές ένα άρθρο της Σχολής αναφέρεται σε άλλες δημοσιεύσεις (25%) και β) τον δείκτη «Αριθμός Άρθρων που έχουν δημοσιευθεί στο 25% των σημαντικότερων ερευνητικών περιοδικών» (TOP) (25%).
– Το κριτήριο «Διεθνής Συνεργασία» (IC) (συντελεστής βαρύτητας 10%), το οποίο περιλαμβάνει τον δείκτη «Ποσοστό άρθρων με διεθνή συνεργασία στο σύνολο των άρθρων».

 


Και τώρα να κάνουμε ταμείο.
Πρωτόκολλο συνεργασίας είχε υπογραφεί μεταξύ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και των Διεθνών Βραβείων Giussepe Sciacca την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016 από τον Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Καθηγητή κ. Αθανάσιο Καραμπίνη και τη Γ.Γ. των Διεθνών Βραβείων κα Βίκυ Μπαφατάκη.
Σύμφωνα με την πενταετή συνεργασία που εγκαινιάστηκε από το Δ.Π.Θ. και τα Διεθνή Βραβεία Giuseppe Sciacca, ο πολιτισμός, η κοινωνία, η επιστήμη, η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας στους τομείς κοινωνικών, νομικών και ανθρωπιστικών επιστημών αποτελούν τα πεδία δράσης, με σκοπό την προώθηση της ισότητας, της δικαιοσύνης, της παγκόσμιας ειρήνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των επιστημονικών και διαπολιτισμικών ανταλλαγών για την έρευνα και την επιβράβευση της κοινωνικής προσφοράς.
Στα πλαίσια αυτά μεταξύ άλλων είδαμε στην ΞΑΝΘΗ τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη στον οποίο δεσμεύτηκε το ΕΒΕ να απονείμει το 1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.
Η ΑΝΕΞΙΤΗΛΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.
Η συνεργασία της κυρίας Μπαφατάκη με το ΔΠΘ έληξε.
Η αγάπη και αφοσίωση στη γενέτειρά της όχι.
Πολυαγαπημένη μας Βίκυ θα πρέπει να τραβήξεις τον αραμπά ξανά, για κάποια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για όλους μας.
Είσαι η κορυφαία των Κοινωνικών Επιστημών και το έχεις.
ΤΟ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΚΝΎΕΙΣ. ΘΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.


Τα βραβεία GIUSEPPE SCIACCA βράβευσαν κατά το παρελθόν – 2017 – την κορυφαία φυσικό Ασημίνα Αρβανιτάκη, την Ελληνίδα ” Αϊνστάιν ” .
Eίναι η πρώτη γυναίκα κάτοχος έδρας στο κορυφαίο Ινστιτούτο Θεωρητικής Φυσικής Perimeter στον Καναδά.
Τώρα είναι η ώρα Πρυτανεία ΔΠΘ – Δήμος ΑΒΔΗΡΩΝ – Βίκυ Μπαφατάκη – Ασημίνα Αρβανιτάκη να αξιώσουν από το CERN και τους Διεθνείς Οργανισμούς ΈΜΠΡΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΟΠΩΣ ΑΡΜΟΖΕΙ.
Υπάρχει κάποια συνεργασία ανάμεσα στο ΤΕΙ της Καβάλας και το CERN.
Απαιτείται κάτι πολύ πιό διευρυμένο.
Οι επιστήμονες γνωρίζουν.
Καθορίζεται το πλαίσιο διεκδίκησης και κοινοποιείται ανάλογα.
Ταπεινή μου άποψη.
Κάπως έτσι πράττουν μεταξύ άλλων τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που οδηγούν τις εξελίξεις, γράφουν την Ιστορία.
Μεταξύ αυτών είναι αποδεδειγμένα το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, που μας κάνει περήφανους πολλές φορές.
Ευχαριστούμε από καρδιάς Καθηγητές, Ερευνητές, Φοιτητές, όσους με όποιο τρόπο συμβάλλουν.

Στέλιος Αρσενίου

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button