Πραγματοποιήθηκε η εκλογική διαδικασία για την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,  της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 στις 11:00, σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στην αίθουσα του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης.

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης επανεκλέχθηκε  ο κ. Ιωάννης Μπούτος

Νέος Αντιπρόεδρος  εκλέχθηκε ο κ. Αθανάσιος Χατζηαντωνίου

Νέα Γραμματέας η κ. Ειρήνη  Χαριτωνίδου

Πρόεδρος   της Οικονομικής Επιτροπής   ο Δήμαρχος Ξάνθης   κ.  Μανώλης  Τσέπελης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο Αντιδήμαρχος  κ. Ιωάννης Ζερενίδης

Αναλυτικά η σύνθεση:

Οικονομική Επιτροπή

Πρόεδρος  ο   Μανώλης Τσέπελης

Μέλη

Μανώλης Φανουράκης

Γιάννης Ζερενίδης

Σουά  Μπεκήρ Ογλού

Απόστολος Ελευθεριάδης

Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος

Γιώργος Καλογερής

Δημοσθένης  Γεωργιάδης

Στέφανος Ιγιαννίδης

 

Ποιότητα Ζωής

Πρόεδρος  Γιάννης Ζερενίδης

Μέλη

Μανώλης Φανουράκης

Λεβέντ Καρά Οσμάν

Σιαμπάν Μπαντάκ

Ηλίας Ασκαρίδης

Θωμάς Ηλιάδης

Σινάν  Τοπ

Αφεντούλης  Τσακιρίδης

Στέλιος Γουναρίδης