Διαβάζουμε στη διαύγεια την «Ανάθεση της προμήθειας και καύσης πυροτεχνημάτων για την υποδοχή του νέου έτους 2002″ από το Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου  Ξάνθης,  ποσού 7440,00 ευρώ, συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ, σε φυσικό πρόσωπο που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A823%CE%A3%CE%9F%CE%9A7%CE%95-%CE%917%CE%9E?inline=true